Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz oprava, správa Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu oprava, správa

správný synonyma, správce domu synonyma, látat, spravit synonyma, poručník, kurátor, správce synonyma, spravovat synonyma, spravit synonyma, korektura, oprava, úprava synonyma, správce synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu oprava, správa ve větách.

Opravu je možné provést i zapsáním správného znění přímo v horním políčku dialogového okna. Správné znění vyberete klepnutím na nabídku a opravu dokončíte stiskem tlačítka Zaměnit. Opravdu je snadnější čelit opuštěnosti, zneuctění a zatracení vlastní duše než takovému dlouhotrvajícímu hladu. Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Souřadnice buněk v závorce musíte pečlivě zkontrolovat a případně přepsáním upravit na správné souřadnice. Mocné kmeny, vojensky i správně dobře organizované, žily většinou na rozlehlých otevřených prostorách savany. Přijímaje zpověď Janovu opravdu bratrsky, otevřenou duší, přece nepřestal mysliti na úžasnou Aninu zprávu. Tentokráte opravdu nepřicházení milého listu Tvého mne nepokojí, a již sobě rozličné dělám myšlénky. Jen takové ženy budou pak důstojnými matkami, opravdovými ženami a neocenitelnými družkami svých mužův. Jen v čistých, vroucích duších zahoří láska opravdová, horoucí, která člověka blaží a šlechtí. Microsoft Access program pro sledování a správu velkého množství informací prostřednictvím databází. Nový člověk správně pochopil, že prostý přirozený život je zároveň život bezstarostný i zdravý. Nabídku je oprávněn podat kterýkoli dodavatel, který bude mít o uveřejněnou veřejnou zakázku zájem. Nejsem úředním představitelem zákona, ale zastávám se spravedlnosti, seč mi mé chabé síly stačí. Obstarával také rozličné trety pro paní a vyřizoval taková objednání s ochotností a správností. Holmes býval přístupný lichotkám, ale také, abych byl spravedlivý, útokům na své soucitné srdce. Ti, kdo napadnou naše lidi, nenajdou bezpečného místa ani úkrytu před dlouhou paží spravedlnosti. Dodavatel je pak povinen podle povahy nesprávnosti faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Každou školu spravuje žena nazývaná headmistress nebo lady principal, jmenovaná vzpomenutou radou. Další inofrmace, jak udelat návstevníky stastnejsími, najdes v Dinopedii a ve Správcovském Menu. Učebny cíl Správně vyslovovati, seznámiti se s tvaroslovím a důležitějšími pravidly skladby. Anna tiše mluvila, uklidňovala ho, přesvědčovala ho, že opravdu tak vše bylo dobře zařízeno. Pokud však váš počítač přestane fungovat, pak opravu vždy svěřte raději odbornému servisu. Pokládám situaci za kritickou, a vzhledem k tomu jsme oprávněni sáhnout ke krajním opatřením. Muž jest povinen a oprávněn manželku svou zastupovati u soudu a záležitosti její obstarávati. Kraj provede předběžnou kontrolu a podle potřeby požádá zpracovatele o doplnění nebo opravu. Starost, zármutek soužily mladou ještě paní příliš začala postonávati, až opravdu ulehla. Slečinka správcovic se přeukrutně na mne hněvá, že jsme vyvedli ten kousek tomu Italiánovi. Jestli dovolíte, pokusím se teď vrátit do školy, protože bych si opravdu potřeboval lehnout. Dodržujte pokyny vašich správních úřadů, sledujte informace ve sdělovacích prostředcích.


Pro zajímavost:

oprava synonyma,
správný zvonky synonyma,
správně synonyma,
správa synonyma,
spravedlivý synonyma,
oprava německy,
uschovávat x spravovat CP německy,