Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz pak, potom Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu pak, potom

pak, potom anglicky, pak, potom německy, potom, dále synonyma, a pak synonyma, potom synonyma, potom, pak francouzsky, potomek anglicky, potom francouzsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu pak, potom ve větách.

Zkoušel držet tužku pod papírem, pak nad papírem, potom vedle papíru. Potom se urychleně dostavme na určené místo, odkud bude prováděna evakuace hromadnými dopravními prostředky. Potom šla, odhrnula záclonu a otevřela užasnuté Marišce šatnici, natlačenou skvostným prádlem a šatstvem. Jen takové ženy budou pak důstojnými matkami, opravdovými ženami a neocenitelnými družkami svých mužův. Pokud budete potřebovat použít rolovací kolečko, pak ho ovládáte ukazováčkem, myší opět nepohybujete. Láska čistá, ryzí, pravá a obětavá, dovede potom podstoupiti nejtěžší boje a nejkrutější zkoušky. Nahodila se potom však okolnost velmi překvapující, kterouž vyprávěti Vám budu na náležitém místě. Stapletonovi odebrali se potom do hrabství Devonského, kamž byli následováni sirem Jindřichem a vámi. My pak sami mezi sebou kárávali nepokojných nenábožných rejdílků, nechtíce pana učitele zarmoutit. Tam naposled sbírala Honorata své síly, aby potom tím usilovněji předsevzetí své mohla uskutečniti. Nejčastěji byla uváděna volba profesního zaměření, dále pak pořádání seminářů a tréninků. Pokud je téměř vše relativní, pak logicky měřítkem pravdy se stává její subjektivní vnímání. Adresy pak může ještě pokračovat dalšími údaji, které se od jejího základu oddělují lomítkem. Pokud píšete hlavní text dokumentu patkovým písmem, pak jako druhý typ použijte písmo bezpatkové. Pak jiné, podobné palubám klínovilých lodí, jakých se kdysi užívalo k lámání mořského ledu. Zapřísahal jsem plukovníka, aby mě pustil, ale mé výkřiky utonuly v nemilosrdném řinčení pák. Dodavatel je pak povinen podle povahy nesprávnosti faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Pak provedl cosi, co by nezasvěcenému pozorovateli připadalo jako heroický pokus přejít místnost. Nejstarší hoch zapsal měření a vyprávěli pak všichni Larindekovi, co dnes již všechno dělali. Bylyť s pietou a láskou sebrány, spořádány, nám pak svěřeny nejmenovaným členem rodiny její. Při výronu infikovaného semene pak skutečně pouhé užití lubrikantu podstatně riziko neovlivní. Dva vězně sešlehal bambusovými pruty a pak jim natíral čili, jestli příbuzní nepošlou peníze. Pak se ozval téměř neslyšný šepot, náhlý kosmický záchvěv zvuku pronikajícího atmosférou. Další specializovaný předmět je pak věnován výuce práce s prezentačním programem PowerPoint. Pokud však váš počítač přestane fungovat, pak opravu vždy svěřte raději odbornému servisu. Volbu z roletky místní kontextové nabídky pak již vybíráte klepnutím levým tlačítkem myši. Potom příštího jitra následovala návštěva přátel našich, stopovaných Stapletonem ve voze. Stupeň vzdělání respondentů pak negativně nevýznamně koreloval s odmítáním tohoto postoje. Po fázi odpočinku následuje opět fáze intenzivního učení, pak další fáze odpočinku, atd. Vysvětlil jsem Holmesovi, jak se věc měla, srdce mé pak překypovalo vděčností a vroucností.


Pro zajímavost:

potom španělsky,