Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz písemná záruka Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu písemná záruka


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu písemná záruka ve větách.

Pak by ovšem vyvstala otázka, jakou hodnotu by měly vaše záruky. Jediná záruka, ze návstevnící uvidí dinosaury, jsou Atrakce. Jsem ochoten zanechat ji ve vašich rukou jako záruku. Důležité jsou písemné komunikační dovednosti, přesnost a konkrétnost formulace, ne šablonovitost a používání frází. Oproti pravidlům platným v dobách psacích strojů zaznamenávají doporučení pro úpravu písemností zjednodušení. Nejmožnější zručnost vyjadřovati ústně i písemně myšlenkový obsah z oboru vyučování a zkušenosti žákyň. Písemnictví Literárně historické vědomosti se získávají na základě četby a vysvětlení učitelových. Přijmětež srdečné díky, drahá sestro, za laskavé dovolení s vámi písemně se smlouvati. Četba a písemnictví Stručný přehled vývoje literatury doby střední až po Komenského. Písemné práce Měsíčně diktát za účely pravopisnými a úlohy domácí i školní. Zkoušky skládají se z domácí práce písemné, zkoušky klausurní a zkoušky ústní. Pokud možno největší zručnost v ústním a písemném užívání obcovací řeči. Klient může vlastními slovy formulovat sebehodnocení ústní nebo písemnou formou. Písemné práce V každém pololetí sedm úkolů střídavě domácích a školních. Ať tam nečeká Augustu! To není onuce, smlouva písemně, aby se to jenom odhodilo. Zap do českých i jiných časopisů o současném ruchu polského písemnictví. Písemné práce Návod k disponování na vzorných příkladech z čítanky. Výsledky přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Prosila jsem jej, aby to nechal na písemní rozmluvu, a při tom ostalo. Po obědě šli jsme tam spolu a udělali jsme tam kontrakt písemní. Kdyby se do té doby něco přihodilo, dejte nám písemně vědět. Souběžně s cvičeními písemnými pravidla českého pravopisu. Peníze a písemnosti si Martoněk mladý také zachránil. Mým největším soužením však byly jeho písemnosti. Písemné práce Měsíčně úloha domácí a školní. Písemné úlohy Měsíčně domácí a školní úloha. Písemné práce Měsíčně úloha domácí a školní. Písemné úlohy Měsíčně domácí a školní úloha. Možná že ode mne večer dostanete písemnou zprávu. Na inzerát se mělo odpovídat výhradně písemně.


Pro zajímavost: