Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz podzemní dráha Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu podzemní dráha

podkoní synonyma, podvést synonyma, podfuk, podvod synonyma, podat synonyma, základ, podstata synonyma, nést, držet, podepřít synonyma, popud, motiv, podnět synonyma, podráždění synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu podzemní dráha ve větách.

Na pěkném stolku ležely začaté práce ženské a podál stála drahým kamením vykládaná harfa. Vím, že jsi o mém srdečném podílu na osudech všech našich drahých úplně přesvědčena. Drahý příteli! Ne, nemůžeme dělat nic, ledaže by se policii podařilo ty dva lapit. Ty vypadáš vážně kouzelné, drahoušku! Nech mě, ať se na tebe ještě podívám. Nedokážete jej sepsat v té uzavřené podobě, která je tak drahá vašemu srdci. Obejdeme teď dostihovou dráhu a společně se na koně podíváme. Drahý bratře! S podivnými city se dnes k vám obracím. Jen se podívejte na tu náprsenku, jako drahokam. Hle, domov se ozval podivně drahým hlasem. Dráhy byly podnik cizí i s jazykem cizím. Příjemná podoba, drahý. Převažující vertikální kariérní dráhy odpovídaly vysokým organizačním strukturám a organizačnímu designu. Jsem vroucné milována, drahá má potěšitelko! jsem milována vroucím srdcem, mužnou myslí, mužem dokonalým. Pro zmapování pracovního trhu můžeme využít informačních webů či modelových kariérových drah. Uklidněte se, má drahá paní Lackersteenová, prosím vás se uklidněte! Nebezpečí je velmi malé. Kariérou se rozumí postup v pracovním zařazení, popřípadě vzestupná dráha vůbec Růžička,. Vlivné známosti mé drahé tety udělaly zřejmě na tohohle mladého muže zcela nečekaný dojem. Vaše řeči o mravní obrodě drahého národa jsou příliš chatrné, aby zakryly Vaše hříchy. Tibeťané ji nazývají Kang Rinpočhe, což znamená Drahocenný sníh nebo také Ledový klenot. Radostné jásání lidu a laskavé objetí drahé milenky vyjasnilo ale brzy smutnou jeho tvář. Přijmětež srdečné díky, drahá sestro, za laskavé dovolení s vámi písemně se smlouvati. Nedorozumění, drahá slečno! bývá někdy jako stoklasa, z jednoho zrna vyrůstá celý strom. Tu přišla až do oblékárny, kde ležely plné stolice drahých šatů, plné stolky klenotů. Knihovnička, pověšená u prádelníku nepohnutě ukazuje hřbety maminčiných drahých knih. Zapřísahám vás vším, co jest vám drahé, abyste mně odpověděl na některé otázky. Pravda, že až přijdeš, mi o mých drahých dětičkách hodně mnoho vypravovati budeš. Jak vypadá typická manažerská dráha? název pracovní pozice doba setrvání v pozici. Princezna se třpytila zlatem a drahými kameny tak hrdě, jako by chtěla slunce zahanbit. Vlastní můj stín, a když je jím druhý člověk, drahý člověk, stává se světlem. Jak vypadá typická dráha specialisty? název pracovní pozice doba setrvání v pozici.


Pro zajímavost:

poddajný, plastický synonyma,
podrobně popisovat synonyma,
podebraný synonyma,
podfukářský synonyma,
podnájemník synonyma,
podivínský synonyma,
stimulovat, podnítit synonyma,