Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz potucha, názor, dojem, obraz, pojem, pojetí, vize Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu potucha, názor, dojem, obraz, pojem, pojetí, vize


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu potucha, názor, dojem, obraz, pojem, pojetí, vize ve větách.

Pro lepší zapamatování jsou vhodná schémata, kresby, obrázky, grafy, tabulky a názorná schémata. Posléze mají se podávati též základy astronomického zeměpisu na základě bezprostředního pozorování a názoru. Na následujících obrázcích si můžete porovnat, jak vypadlo historicky první polohovací zařízení myš OBR. Jak vidíte, dospěli jsme již eliminačním procesem k názoru, že viděla pravděpodobně nějakého Američana. Zahrál několik taktů z Čajkovského Andante zantabile a z ruského tance, hodně sentimentálně, dojemně. Jsou to očíslované obrázky, a představují dobrodružnou výpravu rytířů, spoluhráčů za štěstím. Odlišují se geografickým výskytem, patogenitou, klinickým obrazem a epidemiologickými charakteristikami. Nový člověk nezná také pojem utlačování jiných národů a nezná falešného národního šovinismu. Na obrázku rozbalené nabídky Příslušenství vidíte, že jsou zde ještě další skupinové nabídky. Po označení obrázku je možné také použít pravé tlačítko myši a místní kontextovou nabídku. Jednou se Verrall kvůli svým neskrývaným názorům na domorodé jednotky dokonce dostal do potíží. Na stěnách je plno zasklených obrázků, starých českých zámků a hradů, dějepisných výjevů. Příklady ikon nejčastějších typů formátů dokumentů vidíte na následujícím obrázku Obr. Tímto způsobem také, když opět chcete začít pracovat, aktivní spořič obrazovky ukončujete. Všichni tři budili přesně nedefinovatelný dojem, že očekávají nějakého významného hosta. Vlivné známosti mé drahé tety udělaly zřejmě na tohohle mladého muže zcela nečekaný dojem. Místy se kachlíky na zdi střídaly s mozaikami jednoduchými hranatými pestrobarevnými obrazci. Leckdy přináší pan professor z kabinetu i vycpané zvíře, zpracovanou kůži, malovaný obraz. Přes zeď hřbitova na zad celým obrazem jest viděti dalekou, tichou, osamělou, pustou krajinu. Řešení této záhady, dobývání nového názoru na život jest novým náboženstvím lidstva. Na zdi viselo několik obrázků svatých, nad babiččiným ložem krucifix, okrášlen kvítím. Panímáma nakupovala celé balíky obrázků, růženců, figurek a rozličných jiných dárků. Řezáčem budou vydávat pedagogický časopis a Obrazy života budou vycházet v Litomyšli u p. Jeho zachmuřená tvář však jasně prozrazovala, že na něho McMurdova slova neudělala dojem. Přes zeď hřbitova nazad celým obrazem jest viděti dalekou, tichou, osamělou, pustou krajinu. Všechny ty myšlenky proplouvaly U Pchou Ťinovou hlavou rychle a většinou v podobě obrázků. Začínala si neurčitě uvědomovat, že Flory zastává názory, jaké by Angličan mít neměl. Tento nahodilý objev na obrazu poskytl nám jeden z nejžádoucněji pohřešovaných článků. Okolo těla všude byly zastrkané obrázky a květiny, dárky to vděčných žáků a žákyň. Musel bych znát další fakta, než bych se odvážil vyjádřit s určitostí konečný názor.


Pro zajímavost:

názor, soud, závěr, mínění synonyma,
vize synonyma,
obraz, forma synonyma,
stín, dojem, pocit synonyma,
potucha, tušení synonyma,
názor synonyma,
mylný dojem synonyma,