Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz požádat Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu požádat

požádat anglicky, požadavek synonyma, požadovat synonyma, požadavek, potřeba synonyma, nezbytnost, požadavek synonyma, žádat, požadovat německy, vklad na požádání německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu požádat ve větách.

Zadavatel smí při zachování zásady rovného zacházení požadovat objasnění dokladů nebo předložení dodatečných dokladů. Lze konstatovat, že zaměstnavatelnost je ovlivňována požadavky organizací, zaměstnavatelů, všeobecně požadavky trhu práce. Zajištění těchto bezpečnostních požadavků je soustavně a náročně kontrolováno orgány státního odborného dozoru. Neznali závistivého srovnávání, neznali potřeb přepychu, a žili skromně, bez velkých nároků a požadavků. Plnění bezpečnostních požadavků je soustavně a náročně kontrolováno orgány státního odborného dozoru. Napsal panu Macgregorovi rozezlené oznámení, že byl svévolně napaden, a požadoval zadostiučinění. Analogicky postupujete tak dlouho, dokud nemáte všechny fotografie seřazeny v požadovaném pořadí. Rozhodně ty, které jsou nejen všeobecně požadovány, ale také které jsou objektivně průkazné. Požádala jsem o povolení, abych při této příležitosti mohla Stefanovi i sobě ostříhat vlasy. Kraj provede předběžnou kontrolu a podle potřeby požádá zpracovatele o doplnění nebo opravu. Pravda tato je i podkladem požadavku Komenského, aby dítě vyučováno bylo v jazyku mateřském. Ve všech případech se objeví panel požadující potvrzení odstranění vybraného objektu Obr. Nedivil bych se, kdyby to byl za dnešek nejvyšší požadavek na moje intelektuální schopnosti. Až to uděláte, rozhodně položte skříňku na sluneční hodiny, jak od vás dopis požadoval. Půjdete li kolem Bradleyova krámu, požádejte ho, aby mi poslal libru nejsilnějšího tabáku. Identifikujte, která témata jsou nejnutnější podle osnov, kamarádů, požadavků učitelů. Funkční tlačítko nebo klávesa Vždy se objeví panel požadující potvrzení odstranění. Naprosto chápu, že slib mlčení, který jsme na vás požadovali, probudil vaši zvědavost. Požádal nás, abychom zavřeli dveře a přistoupili k jeho lůžku každý z jedné strany. Jsou to požadavky práva ženy, kterého se musí dostati ženám na základě rovnocennosti. Na panelu požadujícím potvrzení odstranění bude uvedeno jméno odstraňovaného souboru. Feministický požadavek rovného práva žen s muži je jen část požadavků pokrokových. Pokud požadujete nápovědu z části Žádost o pomoc, musíte být připojeni k Internetu. Do příkazního řádku zadáme požadavek na vyhledání a klepneme na tlačítko Hledej. Cestou vás, pane Macu, požádám, abyste mi laskavě pověděl všechno, co o tom víte. Stisknete šipku u ikony AutoSum a z roletové nabídky vyberete požadovanou funkci Obr. Požadavky organizací se ale týkají i dovedností absolventů a jejich zkušeností. Až nyní jsou vám v průběhu tří čtyř dnů předkládány neodbytné požadavky. Co do požadavků při zkouškách těchto třeba vytknouti tyto momenty Skupinám II. Vyberete požadované SKU produktů Part Number z ceníku poskytnutého distributorem.


Pro zajímavost: