Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz předmět, motiv, látka, námět Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu předmět, motiv, látka, námět


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu předmět, motiv, látka, námět ve větách.

Příloha A ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech. Jaderné elektrárny neprodukují popílek, oxid uhličitý, oxid siřičitý a obdobné látky znečišťující životní prostředí. Jednotlivé výše uvedené náměty cvičení lze provést praktickou ukázkou, procvičením, popřípadě s využitím testů. Těžší zločiny bývají většinou jednoduché, neboť čím větší zločin, tím mívá obvykle průhlednější motiv. Motivační dimenze se týkají zejména hodnotové orientace poradců, kde je důležitá především sociální orientace. Předmětem činnosti salesiánských středisek mládeže je výchova dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit. Ve skutečném životě dokonalá bezpečnost neexistuje, vysvětlil náměstek ministryně zahraničí, Thomas Pickering. Tato skutečnost se může bez nebezpečí stát předmětem dramatického napětí, protože je naprosto bezvýznamná. Nejnebezpečnější jsou pro nás samozřejmě takové látky, které mají velmi nízkou dolní hranici výbušnosti. Vůle je vedle rozumových schopností a motivace jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného studia. Podrobnější znalosti můžete získat ve specializovaném předmětu Univerzity třetího věku Služby internetu. Patří sem však i vyšší aspirační úroveň, která představuje vyšší hladinu celkové motivovanosti. Otevřel víko a vyndal malý předmět, který byl přepečlivě zabalen do jemného orientálního hedvábí. Dům přepychový, moderní, Markovy umělecké předměty groteskně rozptýleny po nesourodých komnatách. Podrobnosti o možnostech tohoto programu se dozvíte v předmětu zaměřeném speciálně na jeho výuku. Abychom se mezi učením nevyprošovali ven, měli jsme po každém delším předmětu chvíli svobodnou. Další specializovaný předmět je pak věnován výuce práce s prezentačním programem PowerPoint. Znáte přece tu čtvrť, ty monotónní řady cihlových stavení, ty únavné předměstské ulice. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Všechno je ve Vyšší dívčí škole pěkné, zábavné i jímavé, všechny předměty učebné. Tyto předměty vyžadují jasné porozumění a následné opakování praktickým používáním. Na náměstí se posadila mezi jiné prodavačky, postavila vedle sebe přeslici a začala příst. Se snadnější příležitostí k získaní předmětů přepychu, jeví se i zvýšená potřeba. Téma je motivačním vstupem do celé problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí. Hostitel stará se o látku k zábavě, která musí býti příjemná, aby nikoho nerozčilovala. Jsi li mimo budovu, přesuň se na volné prostranství, aby tě nezasáhly padající předměty. Podle teploty vzplanutí řadíme látky do tříd nebezpečnosti, které se označují čísly I. Sherlock Holmes měl pozoruhodnou schopnost mysl svou od jednoho předmětu k druhému odvraceti. Na rozeklané stěně jeho spočíval roztažen jakýsi temný předmět nepravidelných tvarův. Trochu jsem studoval tetování, a dokonce jsem sám přispěl k literatuře o tomto předmětu.


Pro zajímavost:

pohonná látka synonyma,
předmět uctívání synonyma,
popud, motiv, podnět synonyma,
naměřit, dávkovat synonyma,
motiv synonyma,
substance, materiál, látka synonyma,
naměřit, odměřit synonyma,