Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz příbuzní, rodina Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu příbuzní, rodina

rodina, rod synonyma, hlava rodiny synonyma, rodina synonyma, rodina německy, rodina francouzsky, rodinné přídavky anglicky, rodina anglicky, rodina španělsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu příbuzní, rodina ve větách.

Nebylo dědiny, aby tam nebyli měli aspoň v jedné rodině příbuzného v Praze. Největší počet obyvatel tu jednoznačně tvoří příslušníci marocké královské armády se svými rodinami. Strojní výroba odnímá rodině skoro úplně řemeslnou práci, domáckou výrobu obuvi, oděvu, svítiva atd. Paní Lackersteenové jakožto příbuzné se sice žádné pomluvy nedonesly, ale začínala být nervózní. Bajská s rodinou Krčmářovic do severních Cech a navštívila pana faráře Vinařického na Kováni. Bylyť s pietou a láskou sebrány, spořádány, nám pak svěřeny nejmenovaným členem rodiny její. Dva vězně sešlehal bambusovými pruty a pak jim natíral čili, jestli příbuzní nepošlou peníze. Oba byli z misionářských rodin první byl synem amerického baptisty, druhý římského katolíka. Bylo to Maxwellovo tělo, rozsekané téměř na kousky dvěma příbuznými muže, jejž zastřelil. Vyznačovala se především stálou přítomností vychovatele mezi chlapci a rodinnou atmosférou. Na loži polosedě, přikrytá peřinou, největším to bohatstvím celé rodiny, ležela Rozárka. Podobně doporučujeme být opatrný při sdělování HIV pozitivity ve společnosti a v rodině. Nebyly tu však činžovní rodinné byty, ale spíše bohémská staromládenecká útočiště. Leč v tom příboji Němectva vynikaly staré měšťanské rodiny s uvědomělostí národní. Podobizna dobře trefená jistě že k dostání bude mezi jejími příbuznými aneb přátely. Soustava ta je přirozená, poněvadž se řídí přirozeným útvarem rodiny i společnosti,. Po šesti letech, přijdouc domů na návštěvu, ptám se hned, co dělá učitelovic rodina. Před sňatkem blouznívala o dítěti a strhla i pochybovačného Jana do rodinného deliria. Sobectví jednotlivcovo je v těchto případech omezeno sobectvím, možno říci rodinným. Rodinný automobil využijte pro evakuaci nebo jej odvezte na bezpečné, vyvýšené místo. Takový zmatek a zármutek byl po celém městě, neboť každý královskou rodinu miloval. Prvních dojmů nabývá člověk v rodině a tyto bývají nejsilnější a nejtrvalejší. Pak začala docházet jako učitelka angličtiny do rodiny jednoho francouzského bankéře. Studium rodinných podobizen stačí věru vštípiti člověku víru ve znovuvtělování. Poněvadž jste však sloužil u naší rodiny dlouho, nechci vám dělat veřejnou ostudu. Ovšem vždy všechno vzdělání dívčí náleželo v době římské výhradně rodině. Také sliby příbuzných jsou často klamné, a neprozřetelné jest, na ně se spolehati. Muži přiřkl zákon právo rozhodovati o nejdůležitějších bodech života rodinného. Ty měly památky na slavnou minulost předkův, mělyť rodinné erby a velké vzpomínky. Přednosta se švihal po noze tenkou větvičkou jeho vykutálený příbuzný zvedl hlavu.


Pro zajímavost: