Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz přijatelný, přiléhavý, trefný, příhodný, účelný, hodící se, náležitý, žádoucí, patřičný, výstižný, způsobilý, vyhovující Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu přijatelný, přiléhavý, trefný, příhodný, účelný, hodící se, náležitý, žádoucí, patřičný, výstižný, způsobilý, vyhovující

hodící se synonyma, rozléhat se synonyma, výkonný, zdatný, způsobilý synonyma, vyvalovat se synonyma, pokoušet se synonyma, šmrncnót se štatlem synonyma, plížit se synonyma, vychýlit se synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu přijatelný, přiléhavý, trefný, příhodný, účelný, hodící se, náležitý, žádoucí, patřičný, výstižný, způsobilý, vyhovující ve větách.

Způsobilo to patřičnou sensaci a nejvíc nad tím užasl strýc Ota a Karolina. Kariérové koučování představuje specifický případ koučování, má svou pevnou strukturu a další náležitosti. Nahodila se potom však okolnost velmi překvapující, kterouž vyprávěti Vám budu na náležitém místě. Arthur koktal zuřivostí a nedokázal ze sebe vypravit souvislou větu, natožpak říct něco trefného. Mohli jste se přesvědčit na vlastní oči, že to jméno onoho živočicha výstižně charakterizuje. Příznivý obrat v osudu ženině způsobila dvě stěžejní díla anglických spisovatelů na sklonku. Michal rozvázal pytel, kocour vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možná. Náležitě osvětlit její snahy, to by vyžadovalo zvláštní přednášky samostatné a obšírné. Ani století osmnácté nepřineslo při všem rozkvětu humanismu ženě žádoucího osvobození. Slovník Bradshawova jízdního řádu je sice jadrný a výstižný, ale přece jen omezený. To způsobilo, že začaly držet pohromadě v pozoruhodně nepravděpodobných seskupeních. Pobyt za hranicemi, zvláště v zemi slovanské, znamenitě způsobilost jeho zdokonaloval. Způsobily takto hojně škod, avšak nemohly ničeho změniti na konečném výsledku. Měl jste právo vznést námitky nebo předložit protinávrhy v patřičné lhůtě. Vytýká se dnešní výchově školní, že se nepěstuje náležitě výchova vůle. Ano, ovšem, vaše podobizny vás výstižně zachycují, smím li to tak říci. Zatím pamatujte si, že nyní a na vždycky náležíte našemu náboženství. Leč i jeho síla způsobila, oplátkou, značné mezery v bludné družině. Čekala jsem jen na příhodnou chvíli, ona nepřišla a nepřijde více. Třeba se ještě ukáže, že to způsobila nějaká nevinná příčina. Pak mi pro všechno na světě prozraďte, co způsobilo smrt mé sestry. Hoffyd své pochybnosti vyjádřil mnohem stručněji a výstižněji. Měl jsem zlost sám na sebe, že jsem si daremnou mrzutost způsobil. Bez patřičného naprogramování se může stát naprosto cokoliv. Podmínky udělení výjimky a náležitosti žádosti stanoví čl. Tato prostá skutečnost způsobila poprask ve vědeckém světě. Celá afféra jest vůbec způsobilá vyvolati v mysli jen zmatek. Déšť jako by svým zpožděním způsobil ve vzduchu horečku. Faieové, kteří přišli, se s ním náležitě rozloučili. Vedl je mladý muž, kterýž nejprve byl způsobil poplach.


Pro zajímavost:

vzdát se, zříci se synonyma,
spoléhat se synonyma,
chmuřit se, kabonit se synonyma,
vzbouřit se synonyma,
zamýšlet, chystat se synonyma,
nadmout se synonyma,
smilovat se, mít soucit synonyma,