Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz případný, přesný, věrný, pádný, vhodný, trefný Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu případný, přesný, věrný, pádný, vhodný, trefný


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu případný, přesný, věrný, pádný, vhodný, trefný ve větách.

Je vhodné, aby poradce bral v úvahu flexibilitu rozhodování, možností a případné změny. Důležité jsou písemné komunikační dovednosti, přesnost a konkrétnost formulace, ne šablonovitost a používání frází. Údajně měl produkovat nejširší myslitelnou škálu pitiva, přesně odpovídajícímu vkusu a metabolismu uživatele. Jednotlivé komponenty sebehodnocení je následně vhodné porovnat s klíčovými komponentami pracovního uplatnění. Souřadnice buněk v závorce musíte pečlivě zkontrolovat a případně přepsáním upravit na správné souřadnice. Jakýkoli cit, zejména láska, se jeho chladnému, přesnému a obdivuhodně vyváženému myšlení přímo příčí. Tvarosloví a nejdůležitější pravidla skladby na základě četby článků vhodných k vyučování mluvnickému. Na muže přesně vědecky myslícího musí práce monsieura Bertillona působiti ovšem zvláštním kouzlem. Maminčiny mozolnaté, věrné, teplé, Janovy táhlé, jemné, odplouvající jako oblak v záchvěvu světel. Pro účely tohoto textu je vhodné rozlišení čtyř skupin hlavních charakteristik zaměstnavatelnosti. Předávání informací Poskytnutí informací, případně korekce klientových předchozích informací. Jednoduše a rychle umožní vytvořit strukturovaný popis pracovních míst přesně podle potřeb firmy. Pokud webovou stránku neznáme přesně, můžeme zkusit vyhledávání, opět pomocí adresního řádku. Dokázala úplně všechno, stačilo jen přesně vědět, jak nepravděpodobné je to, co právě chcete. Pro lepší zapamatování jsou vhodná schémata, kresby, obrázky, grafy, tabulky a názorná schémata. Předpovědi Nelovy a v zápětí následující jich praktické provedení ohromovaly přesností shody. Dlouhými skoky obrovský, černý tvor tento pádil po stezce, sleduje přesně stopy přítele našeho. Zní to docela případně, že? Tajemný nocležník rozumí anglicky, i když neumí anglicky psát. Koupil si přesně takovou lampu, jaká hořela v pokoji Mortimera Tregennise onoho tragického rána. Podivnou shodou okolností výsledné slovo vyjadřovalo dost přesně Arthurovy momentální pocity. Přesný jako vždycky zvedl se v tom okamžiku předsedající senátor Dunas k vstupnímu proslovu. Sledovat dýchání, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, případně kyslík. Všichni tři budili přesně nedefinovatelný dojem, že očekávají nějakého významného hosta. Vláda proto byla donucena používat k deportaci trestanců menších a méně vhodných plavidel. Statarické a kursorické čtení význačných a vhodných děl, zvláště ze Schillera a Goetha. Tam byly hlídány, střeženy, žárlivě opatrovány od pokolení na pokolení Čechů věrných. Stavbě dominuje gigantický zlatý dóm, téměř úplná koule, umístěná přesně uprostřed. Sedněte si prosím tamhle do kouta, aby vaše stopy případně nezkomplikovaly vyšetřování. Píše se, že nejlepší prevence proti nakažení se pohlavní nemocí je partnerská věrnost. Proto jsou projekty zážitkové pedagogiky vhodné i pro mladé lidi se sociálními problémy.


Pro zajímavost:

vhodný, vyhovující synonyma,
přesný synonyma,
spolehlivý, loajální, věrný synonyma,
vhodný synonyma,
věrný, oddaný synonyma,
přesný, správný španělsky,
podle, odpovídající, vhodný německy,