Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz rokování, rozhovor, rozprava, debata, porada, rozmluva Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu rokování, rozhovor, rozprava, debata, porada, rozmluva

hovor, rozhovor, rozmluva synonyma, porada synonyma, doporučení, porada, poučení synonyma, rokování synonyma, rozmluva synonyma, debata synonyma, rozhovor německy, konverzace, rozhovor anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu rokování, rozhovor, rozprava, debata, porada, rozmluva ve větách.

Cíle rozhovoru mohou být následující diagnostický, terapeutický, anamnestický, výzkumný, poradenský, výběrový. Poradce se v průběhu rozhovoru musí být schopen koncentrovat na svého klienta. Motivační dimenze se týkají zejména hodnotové orientace poradců, kde je důležitá především sociální orientace. Kariérový poradce by měl být klientovi v této důležité fází individuálního plánování kariéry nápomocen. Na straně poradce je nezbytnou podmínkou respekt ke klientovi a tolerantní, nehodnotící, empatický přístup. Celý rozhovor byl jedním uvzdychaným monologem s velice dlouhými pauzami, protože Elizabeth nijak nereagovala. Nejčastějšími klienty v rámci profesního poradenství jsou studenti magisterského a bakalářského studia. Opět má poradce většinou k dispozici předem připravený anamnestický dotazník pro pracovní anamnézu. Poradce hledá návrhy variant konstruktivního, nezaujatého řešení a nabízí je klientovi k posouzení. Během tohoto rozhovoru jsme rychle projížděli pod nekonečnou řadou mostů, klenoucích se přes Temži. Principy současného kariérového poradenství jsou do značné míry ovlivněny procesem globalizace. Je to jedna z nejpoužívanějších a také nejobtížnějších metod využívaných v práci poradce. Záleží přitom na profesních kvalitách kariérového poradce, jaké přístupy a metody použije. Pomoc při plánování kariéry představuje podstatnou část náplně práce kariérového poradce. Využití nalezne především ve školní a poradenská psychologii, psychologii práce a organizace. Jako pracovní metody jsou téměř vždy používány rozhovory, doplňované dalšími technikami. Závěr rozhovoru Stejně jako první slova si pozornost zaslouží také poznámky před odchodem. Jsou užitečné při zahajování rozhovoru jako příprava uchazeče na hlavní část rozhovoru. Bylo to docela obyčejné, běžné loupežné přepadení, s jakým si poradí poslední policajt. Metoda je používána v základním i aplikovaném výzkumu, pro klinické i poradenské účely. Paní, cítíc se poctěnou, že s ní pan farář rozpráví, velmi přívětivě mu odpovídala. Je vhodné, aby poradce bral v úvahu flexibilitu rozhodování, možností a případné změny. Rozprávka se tedy přetrhla, což Hájka mrzelo, a poprvé snad ucítili koně šlehnutí biče. Ministr zemědělství zřizuje Ústřední nákazovou komisi jako svůj trvalý poradní orgán. Neodložíme tuhle debatu na příští schůzi? Do té doby můžeme všechno rozumně zvážit. Akt kreslení často navodí atmosféru příznivou pro hlubší rozhovor o potížích klienta. Když mi ale dovolíš, abych si poradil sám, pokusím se najít nějaké čestné východisko. Někdy po válce mě rodiče přivedli do dětské poradny ke slovutnému profesoru Švejcarovi. Poradce je diskusní partner v jejich převážně racionálním procesu kariérního vývoje. Podle toho použije poradce jen určitý sled vybraných kroků fází poradenského procesu.


Pro zajímavost:

rozhovor o volbě povolání anglicky,
porada, poradenství německy,
která vede rozhovor anglicky,
rozhovor španělsky,
interview, rozhovor anglicky,