Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz šablona, vzor, model Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu šablona, vzor, model

vzor, model synonyma, ukázka, typ, vzor, paradigma synonyma, cíl, vzor synonyma, modelka synonyma, vzor, příklad synonyma, model, manekýnka synonyma, model agency anglicky, typ, vzor španělsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu šablona, vzor, model ve větách.

Důležité jsou písemné komunikační dovednosti, přesnost a konkrétnost formulace, ne šablonovitost a používání frází. Pro často psané typy dokumentů disponuje různými šablonami dopisy, faxy, zprávy, brožury, příručky atd. Charakteristika jednotlivých básnických druhů epických, lyrických a tendenčních se vyvozuje ze vzorů. Pro zmapování pracovního trhu můžeme využít informačních webů či modelových kariérových drah. Pro další informace, vzorový výstup a objednání můžete využít následující odkaz www. Každý vzorec musí být zapsán podle pravidel pro tvorbu vzorců a musí začínat znaménkem. Méně funkční jsou ovšem na matematické, chemické nebo fyzické vzorce nebo cizí jazyky. Všechno, co zapisujete do buněk, se objevuje ještě i ve vstupní části řádku vzorců. Současně dodavatel zajistí provedení rozboru tohoto vzorku v akreditované laboratoři. Vzorem modliteb, které odpovídají konkrétní životní situaci, jsou biblické žalmy. Zaměřili jsme se i na možnost průběžné aktualizace zjištěných modelových drah. Učitelové si ho nemohli dosti vynachválit a otcové ho stavěli svým dětem za vzor. Měli však, jak tvrdili, od CIA z továrny vzorek půdy, vzorek, jenž Emptu obsahoval. Přesto ale byli u pluku pokládáni za vzorný manželský pár ve středních letech. Jak již praveno, jest hlavní povinností ženinou vésti vzorně vlastní domácnost. Kromě modelových situací často bývají zařazovány i psychodiagnostické metody. Byla bych ho raději modelérem viděla, ale on jinak nechtěl, tedy jsme mu povolili. Vzorce je možné, při dodržení určitých pravidel, kopírovat z buňky do buňky. Pomocí doplňujících nástrojů můžete psát například matematické vzorce. Chyby v údajích v buňkách překlepy je možné opravovat i v řádku vzorců. Vložíte znaménko rovná se každý vzorec musí tímto znaménkem začínat. Vzorně udržovaný domek na předměstí skýtal útočiště zdrcené matce. Písemné práce Návod k disponování na vzorných příkladech z čítanky. Poznala jsem vzor muže a pravého syna těchto volných Tater v Štúrovi. Model k ní dělati měl náš sochař Levý, zdržující se v Římě. Chtejí se presvedcit, ze to nejsou pouhopouhé rozpohybované modely. Všimněte si, že vzorec se zároveň vypíše i do řádku vzorců. Válečníci Derzhi byli vzorovým příkladem dodržování tradic. Ona jest krásným příkladem vzorné ženy lidumilky i vlastenky. Byl to jinoch mladý, udatný, šlechetný a vzor mužské krásy.


Pro zajímavost:

model anglicky,
make models anglicky,
model letadla anglicky,
modelářství německy,
vzor anglicky,