Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz sdělit, říci Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu sdělit, říci

něco veřejně říct synonyma, říct synonyma, říci, povědět synonyma, říci úvodem synonyma, říct anglicky, říci, povědět, vypravovat anglicky, říci francouzsky, sdělit, sdělovat německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu sdělit, říci ve větách.

Jest opět potřebí, aby úzké sobectví bylo přemoženo sobectvím ušlechtilejším, možné říci obětavostí. Kdybyste se obtěžoval mě navštívit, mohl bych Vám sdělit jisté podrobnosti jejího strastiplného příběhu. Sdělíme mu výhody sledování zdravotního stavu, zejména včasného nasazení léčby při zhoršení imunity. Podle sdělení doktora Watsona to byl nůž, jakého chirurgové používají k těm nejjemnějším operacím. Vzal jsem je zcela nahodile, neboť musím říci, že pilulkám těm nepřikládám nijaké důležitosti. Paní Lackersteenová toho chtěla říci hodně, ale nehodlala zajít dál než k nepřímým narážkám. Arthur koktal zuřivostí a nedokázal ze sebe vypravit souvislou větu, natožpak říct něco trefného. Lze tedy říci, že zemětřesení u Loma Prieta bylo předpovězeno dlouhodobě, ne však krátkodobě. Lze tedy říci, že pravděpodobnost přenosu lze touto cestou považovat za prakticky vyloučenou. Dodržujte pokyny vašich správních úřadů, sledujte informace ve sdělovacích prostředcích. Podobně doporučujeme být opatrný při sdělování HIV pozitivity ve společnosti a v rodině. Ani boháč nemůže nyní říci, že nebude žebrákem, neboť není nikdo svého jmění jist. Naplňoval celý vzduch, a přece bylo nemožno říci, s kterého místa určitého přicházel. Obyvatelé musí zůstat ukryti po dobu, která je jim oznámena ve sdělovacích prostředcích. Chci jen říct, že zatím bych nerozeznala Magratheu od obyčejného úlomku studené skály. Ekstase objetí jest rozkoš z přiblížení se absolutnu, prvotnímu stavu, sdělená hmotě. Mimo to zdálo se mu důležitým sdělení Passovo, že třeba očekávati novou katastrofu. Sobectví jednotlivcovo je v těchto případech omezeno sobectvím, možno říci rodinným. Zejtra neb pozejtří budeme psát Kodymovi, a jak dostaneme odpověd, hned Ti to sdělíme. Pak naříká si na rozličné nesnáze a nic příjemného muži svému nemůže sděliti. Pak můžeme směle říci s Masarykem, že není ženské otázky, je jen otázka lidská. Víc o tom nechtěla říci, neboť jí její právník poradil, aby s obhajobou vyčkala. Mělo by se snad přece říci něco hezkého, obyčejné zabíjení se špatně vyjímá. Po pravdě vám mohu říct, že nikdy neměl příležitost, aby své spekulace litoval. Chtěla říci ještě mnoho užitečných vět, ale strýc Ota jí zavřel pevně ústa. Nu, sire Jamesi, sdělte svému klientovi, že soustředím pozornost na barona Grunera. Soudím, že všechno, co se odchyluje od prostého běhu života, stojí za sdělení. Nejdřív bych vám snad měl říct, že Moriarty svým lidem vládne železnou rukou. Jsem hrdý, že mohu říci, že jsem neměl žádného zájmu osobního ve věci té. Mohu vám říct, že nebožtík Douglas měl jen jednu chybu, a to byla žárlivost.


Pro zajímavost:

říci, říkat německy,
říct španělsky,
říct, povědět anglicky,