Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz shromáždit se Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu shromáždit se


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu shromáždit se ve větách.

Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdru žení salesiánských spolupracovníků. Ovšem v záležitosti, jaká nám byla svěřena dnes, rozhodně musíme shromáždit všechny dostupné prameny. Při shromažďování faktů je policie výtečná bohužel jich nedovede vždy s prospěchem použít. Když předseda hlasitě přečetl shromáždění tuto upomínku, byla schválena všemi hlasy. Po návratu jsem zastihl u mrtvého hlouček zvědavců, kteří se tam mezitím shromáždili. Přes prkennou přepážku k němu ze shromáždění doléhal šum nesčetných hlasů. Všechny zbraně v tom domě jsme shromáždili, kdybyste si přál podívat se na ně. Muži zůstali stát a shromáždili se ve dvoře, odkud bylo vidět na vysokou budovu. Shromáždění se sešlo ve velkém sále Union Housu, vyhrazeném k tomuto účelu. Odpoledne se všecky děvčata shromáždily ve mlýně, kdež se strojila smrt. Shromáždění se rozcházelo s výkřiky, řevem a opilým prozpěvováním. Výraz jeho tváře přiměl celé shromáždění k napjaté pozornosti. Zástup dospělých lidí a dětí shromáždil se kolem lůžka mrtvé. Poprava před zraky shromážděného zvědavého davu trvala dlouho. Sešli jsme na spodní palubu, kde se už shromáždil dav čumilů. Vyvstal, i všecka zvěř i ptactvo shromáždilo se vůkol něho. Pavel prvním křesťanskými ženami, mlčí ve shromáždění. Kolem ohňů leží shromážděné množství v divném zmatku. Schylovalo se už k večeru, když jsme se znova shromáždili. Shromáždění rychle skončilo a místnost se vyprázdnila. Celé shromáždění dědilo se ve třídy a sice ve tři. Tážeš se asi po příčině takového shromáždění. Soud se musil shromáždit a vinníci byli předvoláni. Hegedy se shromáždily v kruhu kolem hořící hranice. Zbytek domácnosti už se shromáždil v hlavní síni. Shromáždil jsem ji sám a s velkým osobním rizikem. Nemám čas chodit na shromáždění občanů, Anito. Klia vstala a důstojně se shromáždění uklonila. Máte vlastní spravedlnost, shromáždění Rudaiů. Celý klan se shromáždil u deseti žebříků.


Pro zajímavost:

samota, ústraní synonyma,
usadit se, posadit se synonyma,
upnout se synonyma,
procházka, ukázat se synonyma,
vzdát se, zříci se synonyma,
kývat se synonyma,
sanitář synonyma,