Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz signál, pokyn Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu signál, pokyn

pokynout synonyma, znamení, signál synonyma, pokyn, návod německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu signál, pokyn ve větách.

Posílány signály světelné, jich vydatnost stupňována časem, jak jen dovolovaly současné technické prostředky. Byly to nejjednodušší signály, smluvené vzhledem k nezbytné skrovnosti vnitřního zařízení jejich letadla. Hvizdot lokomotiv, píšťalky brzdičů, sykot vypouštěné páry, signály a povely nikdy neumlkaly. Vyhýbání se nebezpečným místům, respektování pokynů Horské služby je nejlepší ochranou. Při odchodu z budovy vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek. Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Dodržujte pokyny vašich správních úřadů, sledujte informace ve sdělovacích prostředcích. Přívětivým usmáním a pokynutím hlavy děkovala ona a tím srdce jejich k sobě naklonila. Nepřipadal mi natolik rozběsněný, aby signalizoval bezprostřední nepřátelský úmysl. Za chvilku vrátil se, a nechav dvéře otevřené, pokynul milostivou tváří, aby vešli. Václav, pokynuv rukou, vešel do pokojíka svého, kat kráčel dále k bytu zvláštnímu. Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Na využití dotace se vztahují omezení daná Dotační vyhláškou a Pokynem k dotacím. Dotací se v tomto pokynu rozumí účelový příspěvek ze státního rozpočtu na rok. Pán dnes vůbec neopustil svůj pokoj, pane Thaddeusi, a žádné pokyny jsem nedostal. To bylo tedy vysvětlení tajných výprav nočních a světelných signálů u okna. Komorník čekal na pokynutí na rozkaz kněžnin hned běžel pro komtesu a děti. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Těmito vodiči proudí informace a řídící signály mezi procesorem a okolím. Subéterem prochvívaly pokyny jevištních techniků, zkoušejících mikrofony. Podala jsem několik pokynů o tom, jak si vésti při výchově protialkoholní. Závěrečná slova jich byla zřejmě nějakým signálem a odpovědí na něj. Nic se nehnulo tam na Zemi, ač tytéž signály několikráte byly opakovány. Celou zkoušku včetně zadání pokynů lze administrovat během osmi minut. Sledujte proto vysílání místního rozhlasu a řiďte se vydanými pokyny. Avšak signály, potvrzující příjem depeší, pravděpodobně až roku. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. Bude li možnost signály, vzpomeň dohodnutý kód, jedna A, dvě B atd. Před zahájením testu učitel vydá pokyny ke způsobu jeho vyplnění. Je to ale dobré aspoň k tomu, že teď všichni uslyšíte mé pokyny.


Pro zajímavost: