Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz skupina, segment, úsek, oddíl, dílek, pasáž, součást, úryvek, díl, sektor Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu skupina, segment, úsek, oddíl, dílek, pasáž, součást, úryvek, díl, sektor


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu skupina, segment, úsek, oddíl, dílek, pasáž, součást, úryvek, díl, sektor ve větách.

Na vodních dílech při dosažení kritických hodnot současně se zahájením nouzových opatření. Pokud alespoň trochu sledujete texty současných hudebních skupin nebo i skupin zhruba od. Současně však prokázala vysokou bezpečnost havarijních systémů jaderných elektráren budovaných ve vyspělých státech světa. Nedílnou součástí individuálního plánování a řízení kariéry jsou také dokumenty potřebné při hledání zaměstnání. Tato doporučení jsou formulována na základě kvalifikovaných rozborů a doporučení skupin nejlepších světových odborníků. Rozhodli jsme se použít Hoganův osobnostní dotazník, jehož dílčí výsledky pomáhají predikovat manažerský potenciál. Pro začínajícího uživatele mohou být ze skupiny Příslušenství užitečné tyto programy Adresář, Kalkulačka, WordPad. Současně byl ministerstvem vyučování vydán zvláštní zkušební rád pro kandidátky učitelství na dívčích lyceích. Výrazný rozvoj zaznamenává především terciální sektor, sektor služeb, na úkor tradičních průmyslových odvětví. Josef Karel Šlejhar patřil k nejoriginálnějším představitelům českého naturalismu, napsal dílo Kuře melancholik. Laskavost tedy znamená projevovat vůči mládeži pozornost a náklonnost a současně vyžadovat dodržování pravidel. Posílány signály světelné, jich vydatnost stupňována časem, jak jen dovolovaly současné technické prostředky. Vliv čtvrté skupiny je nesporný, její jednotlivé charakteristiky ale nebývají řazeny ke klíčovým kompetencím. Zaměstnavatelnost patří k pojmům souvisejícím se současnou psychologickou a se současnými koncepcemi kariéry. Jaroslav Durych byl symbolem Československé republiky, byl nežádoucím autorem, jeho dílo byla oslava katolictví. Jaderná elektrárna v Dukovanech je důležitou součástí systému výroby elektrické energie v České republice. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdru žení salesiánských spolupracovníků. Katolická moderna bylo neoficiální označení skupiny autorů, kteří spojovali moderní trendy a náboženství. Skupina Komunikace obsahuje nástroje pro připojení a používání počítače v rámci počítačových sítí. Současně se prosazovala myšlenka spolupráce a sjednocení Konfederace, jejím cílem bylo shválení ústavy. Musís vychovát následující dinosaury Brachiosaura, Gallimimuse, Velociraptora, Tyrannosaura a Dilophosaura. Všechny současné koncepce kariér vyžadují neustálý profesionální a osobní rozvoj, rozvoj kompetencí. Součástí léčby je maskování hyzdících lézí, lokalizovaná radioterapie, chemoterapie či kryoterapie. Všichni výrobci doplňují testy o antigenní složky HIV subtypů podle současné epidemiologické situace. Již první hlídky, skupiny drobných meteorů padaly na Zemi, jako první krůpěje přicházející bouře. Elektronické publikování díla Boženy Němcové je společným projektem Městské knihovny v Praze a www. Naše vlastní díla je třeba vždy znovu prověřovat, zda jsou přizpůsobena potřebám chudé mládeže. Flexibilní a alternativní přístup k vytyčování cílů je součástí současných koncepcí kariéry. Pokud jsou přijaty do sítě školských zaří zení , jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy. Na obrázku rozbalené nabídky Příslušenství vidíte, že jsou zde ještě další skupinové nabídky.


Pro zajímavost:

část, odvětví, úsek synonyma,
přepadový oddíl synonyma,
box, oddíl, lóže synonyma,
pasáž synonyma,
skupina, druh, třída synonyma,
prvek, složka, součást synonyma,
důlní úsek synonyma,