Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz sled, hierarchie, posloupnost, stupnice, řada Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu sled, hierarchie, posloupnost, stupnice, řada

slušný, čestný, řádný synonyma, v první řadě synonyma, sled synonyma, sled, série, pořadí synonyma, řádný synonyma, řadový synonyma, řád synonyma, tónina, hierarchie, pořadí synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu sled, hierarchie, posloupnost, stupnice, řada ve větách.

Nezaškodí ale, když si ná sledující řádky přečtete a zamyslíte se nad nimi. Znám dobře vaši povahu i vaše metody, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Zemětřesení vyvolává řadu sekundárních jevů, jejichž účinky jsou někdy horší než účinky samotného zemětřesení. PŘÍKLAD SČÍTÁNÍ ŘÁDKU ČÍSEL V předcházejícím případě byla při sčítání použita vestavěná funkce. Sdělíme mu výhody sledování zdravotního stavu, zejména včasného nasazení léčby při zhoršení imunity. Kouzelná lampa je sbírka textů, sleduje různé přírodní jevy, mezilidské vztahy, náboženská tématika. Microsoft Access program pro sledování a správu velkého množství informací prostřednictvím databází. Řada salesiánů se také angažovala ve skautingu a Katolické akci, která organizovala apoštolát laiků. Během tohoto rozhovoru jsme rychle projížděli pod nekonečnou řadou mostů, klenoucích se přes Temži. Každý problém, který při pátrání v tomto případě sledujeme, nám vyjeví něco nepochopitelného. Umíte si představit, Watsone, s jakou dychtivosti jsem naslouchal tomuto mimořádnému sledu událostí. Pokud webovou stránku neznáme přesně, můžeme zkusit vyhledávání, opět pomocí adresního řádku. Spatřil jsem řadu poutníků, nazdařbůh chrlících do vzduchu olovo z winchestrovek, opřených o bok. Sami jsou jen podivuhodnými květy, jež kreslí a tvoří stálý pracovní řád nekonečné přírody. Středisko organi zuje víkendové a prázdninové pobyty a pořádá řadu akcí pro širší veřejnost. Desítky tisíc obyvatel byly postiženy poškozením vodárenských řadů a poškozeními na kanalizaci. Zřejmě ho sledovala celou cestu do kopce, jako pes, který vyprovází pohledem podezřelého vetřelce. Dlouhými skoky obrovský, černý tvor tento pádil po stezce, sleduje přesně stopy přítele našeho. Úpravou vlastností měníme formát odstavce každý odstavec má určité zarovnání, řádkování,. Pro řádného občana bylo věru zvláštní vykročit takto vybaven do temné mlhy zahalující ulice. Chladné šedé oči, vyhlížející bystře zpod ježatého obočí, si nás oba po řadě prohlédly. Zde je možné vyhledávat pomocí klíčových slov, která zapisujete do formulářového řádku Obr. Kráčeli jsme malebnou vesnickou ulicí, po obou stranách lemovanou řadami přistřižených jilmů. Největší účinky byly oklasifikovány hodnotami intenzity IX a X stupňů makroseizmické stupnice. Vedle těchto tlačítek vidíte ještě volbu Uložit do složky a formulářový řádek se šipkou. Znáte přece tu čtvrť, ty monotónní řady cihlových stavení, ty únavné předměstské ulice. Sledovat dýchání, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, případně kyslík. Když vyrostl, byl z něho řádný sedlák, jako táta, jenže byl cvičenější a ohrabanější. Další členy jmenuje ředitel z řad externích pedagogických pracovníků, dobrovolných pedag. Dodržujte pokyny vašich správních úřadů, sledujte informace ve sdělovacích prostředcích.


Pro zajímavost:

zuřit, řádit synonyma,
stupnice, tón synonyma,
řádit synonyma,
řádová sestra, řeholnice synonyma,
konvoj, řada synonyma,
hierarchie synonyma,
uspořádaný, ukázněný, řádný synonyma,