Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz smutný, bídný, žalostný, mizerný, ubohý Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu smutný, bídný, žalostný, mizerný, ubohý


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu smutný, bídný, žalostný, mizerný, ubohý ve větách.

Mívám i touhu, být hodně smutná a moci se pro někoho hodně žalostně rozplakat. Zatím bylo v zámku smutné loučení a zástup lidstva vyprovázel ubohou Zdoběnu z města. Blahovůle dává vzniknouti těm nesčíslným darům, jimiž člověk bohatý chtěl mírniti smutný osud nešťastných. Nevyčerpatelný, dokud nevyčerpatelné i pijanství všech mužských pisatelů a malířů tohoto bídného humoru. Jeho zachmuřená, hlubokými vráskami protkaná tvář se zdála ještě smutnější a vážnější než dřív. Při náhlém zahvízdnutí se lavina namačkaných těl rozvířila pohybem, který vyjadřoval žalostnou hrůzu. Já nemohu posud ani o smutné té skutečnosti přemýšleti, bych nejtruchlivějším citům nepodlehla. Vojevodské mrtvoly přistírají příkrovem, Břetislav vychází z hrobky smutná hudba z venku. Radostné jásání lidu a laskavé objetí drahé milenky vyjasnilo ale brzy smutnou jeho tvář. Já nevím, jaké to děvče nyní je, brzy veselá, dovádivá, hned zase zamyšlená, smutná. Vrátil se do svého bídného obydlí s dopodrobna promyšleným plánem na provedení pomsty. Ještě smutnější než předešlý den chodil po hradě a žádný s ním vydržet nemohl. Představte si člověka se zavázanýma očima, který si vyjede s vozem po mizerné cestě. Bylo více gentlemenů, kteří znali smutně poměry mé, i sdružili se, aby mně pomohli. Minul zase smutný týden a to malicherné týrání svíralo šlechetné srdce Baruščino. Pak teprve smutně mažu pryží a střízlivě znova kreslím, správně, podle měřítka. Smutně hleděli na jednoho z domorodců, jak zamračeně postrkuje zbývající písmena. Smutna, že se nemůže svému vysvoboditeli odměnit, vracela se Slavěna s otcem domů. Mezi těmito označenými místy a kol nich rozkládají se smutné močály bez života. Jakkoli Markyta věděla, že to jinak nebude, přece se pustila do žalostného pláče. Ode dne, kdy návštěvu svou ohlásil, čilo a veselo bylo ve smutné jindy domácnosti. Veselo tu bylo, když tu žilo mladoženstvo, ale nyní vidím tu smutný každý kút. Zdola zněl smutný hlas zvonku, upomínaje lid po klekání na modlitbu za zemřelé. Scotland Yardu je beze mne smutno a v podsvětí by zavládlo nezdravé rozjaření. Rázem se probudila ze svých smutných snů a veliké ruce rozehrály psací stroj. Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobúk na hřeb a sedl za stůl. Byl to zjev chorobný, snad kulturně historicky zajímavý, ale dějinně smutný. Zřejmě to bylo například z toho, v jak žalostném stavu se stanice nacházela. Pokládal za nutné doprovodit to povzdechem, ale smutný už tak důsledně nebyl. Kol rozkvetlé máje stehlík polétává, Ty li to, Milvoji, smutně provolává.


Pro zajímavost:

smutný, neutěšený synonyma,
smutný, zarmoucený synonyma,
ubohý, nešťastný, mizerný anglicky,
smutný,á francouzsky,
smutný, modrý anglicky,
žalostný, nevýrazný anglicky,
smutný obličej anglicky,