Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz soptit, zlobit se, zuřit Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu soptit, zlobit se, zuřit


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu soptit, zlobit se, zuřit ve větách.

Nepociťovali ho sice sami uvnitř lodi nijak, ale jemné přístroje zaznamenávaly zuřivé nápory výbojů. Vlčák byl venku, zuřivě štěkal, a když zpozoroval svého pána, projevoval ještě větší vzrušení. Arthur koktal zuřivostí a nedokázal ze sebe vypravit souvislou větu, natožpak říct něco trefného. Hudebníci v pozadí začali zuřivě bušit do bicích nástrojů a chrlit dunivé syntakordy. Přijde li zuřiti proti této farmě, nalezne cestující, ustupující v opačném směru. Vypadala rozrušeně, nebo jako by si něco vyčítala, ale nezdálo se, že se zlobí. Mně je blaze, synu milý, ale ona ubohá zde je nešťastná, zlobou nelidské matky. Pozorovala myši, jak cupitají po kleci a zuřivě běhají v plastikových kolech. Vy si to nemůžete ani pomyslit, jak mne ten člověk dotěravý trápí a zlobí. Stalo se to na sklonku září, kdy rovnodenní vichřice zuřily zvlášť prudce. Občas propadal divokým záchvatům zuřivosti a jednou dokonce uhodil Kou S lu. Tatínek by se byl strašně zlobil, a tak jsme si všechno umluvili mezi sebou. Za několik dní velká většina Země opanována byla zuřícími silami. Ale když se sedlák Jirky ptal, zdali se zlobí, po každé řekl, že ne. Tváře se mu nadouvaly a slova ze sebe ztěžka vyrážel, jak se zlobil. Pan Macgregor zuřivě zašermoval pěstí, jako by zatloukal hřebík. Zloboha přinesla tedy zaobalené nohy a chlapci je za přeslici dala. Zloboha a matka se však přece trochu strachovaly, jak to as vypadne. Bylo to, jako by si v záchvatu šílenství vybila zuřivost na obou. Drych neustoupil, naopak neustále tvrdošíjně a zuřivě útočil. Za deset století již dosti zloby vyvřelo z vnitra uražené Země. Byl bledý jako stěna zlostí a oči jeho blýskaly se zuřivostí. Zloboha oblekla Dobrunčiny šaty a s matkou z chaloupky odešla. Zírala jsem na Jacoba úzkostlivým, napůl zuřivým výrazem. Hmátl do postranní zásuvky a zuřivě se v ní přehraboval. Napínal řetěz a celý se třásl dychtivostí a zuřivostí. Mluvil napořád, a vmlouval se do stále větší zuřivosti. Drápala do prostoru mezi námi, oči planoucí zuřivostí. Ale k dovršení hrůzy počaly soptiti i hřebeny andské. Kdyby se o tom jeho nadřízení dověděli, budou zuřit.


Pro zajímavost:

poddat se synonyma,
vzdát se, zříci se synonyma,
ušpinit se synonyma,
stoupat, zvětšovat se, růst synonyma,
nabourat se synonyma,
belhat se synonyma,
rozklepat se synonyma,