Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz součást Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu součást


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu součást ve větách.

Současně však prokázala vysokou bezpečnost havarijních systémů jaderných elektráren budovaných ve vyspělých státech světa. Nedílnou součástí individuálního plánování a řízení kariéry jsou také dokumenty potřebné při hledání zaměstnání. Současně byl ministerstvem vyučování vydán zvláštní zkušební rád pro kandidátky učitelství na dívčích lyceích. Laskavost tedy znamená projevovat vůči mládeži pozornost a náklonnost a současně vyžadovat dodržování pravidel. Posílány signály světelné, jich vydatnost stupňována časem, jak jen dovolovaly současné technické prostředky. Zaměstnavatelnost patří k pojmům souvisejícím se současnou psychologickou a se současnými koncepcemi kariéry. Jaderná elektrárna v Dukovanech je důležitou součástí systému výroby elektrické energie v České republice. Současně se prosazovala myšlenka spolupráce a sjednocení Konfederace, jejím cílem bylo shválení ústavy. Všechny současné koncepce kariér vyžadují neustálý profesionální a osobní rozvoj, rozvoj kompetencí. Součástí léčby je maskování hyzdících lézí, lokalizovaná radioterapie, chemoterapie či kryoterapie. Všichni výrobci doplňují testy o antigenní složky HIV subtypů podle současné epidemiologické situace. Flexibilní a alternativní přístup k vytyčování cílů je součástí současných koncepcí kariéry. Pokud jsou přijaty do sítě školských zaří zení , jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy. Jedním ze současných trendů je i integrace získávání profesních dovedností do učebních osnov. Principy současného kariérového poradenství jsou do značné míry ovlivněny procesem globalizace. Současné počítače, které můžete mít postaveny na psacím stole, jsou osazovány mikroprocesory. Nedílnou součástí zaměstnavatelnosti je rovněž individuální plánování a řízení kariéry. Na vodních dílech při dosažení kritických hodnot současně se zahájením nouzových opatření. Bolest v zasaženém místě, vysvětluje dále, to je pouze podružná součást rafinovaných muk. Proto problematika rozvoje kompetencí zaměstnanců patří k prioritám současných organizací. Narazil jsem i na další součásti chátrajícího strojového zařízení a na hromadu kolejnic. Kdyby byli připluli z Pondicherry na parolodi, dorazili by téměř současně se svým dopisem. Nehledě ani k nepříznivým poměrům současným, bylo toto množení neobyčejného rázu. Moderní kritika víc než potvrdila vysoké mínění, které o něm měli jeho současníci. Pokud alespoň trochu sledujete texty současných hudebních skupin nebo i skupin zhruba od. Metodický návod pro uskutečnění tohoto cvičení je také součástí této příručky. Neboť současně se slunečnimi protuberancemi počalo se ozývali i žhavé nitro zemské. HIV negativní výsledek nic neříká o HIV stavu předchozích ani současných partnerů. Současně dochází k promíchání literárních generací, vraceli se zakázaní autoři. Současně dodavatel zajistí provedení rozboru tohoto vzorku v akreditované laboratoři.


Pro zajímavost:

současný, nynější anglicky,
být součástí něčeho anglicky,
současný anglicky,
současnost španělsky,
současný španělsky,