Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz spadat, náležet Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu spadat, náležet

náležitý synonyma, spadat synonyma, náležet synonyma, náležitý, patřičný španělsky, patřit, náležet německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu spadat, náležet ve větách.

Kariérové koučování představuje specifický případ koučování, má svou pevnou strukturu a další náležitosti. Pichlerova manželka, rovněž Polka rodem, náležela toho času k nejdůvěrnějším družkám mladičké Honoraty. Nahodila se potom však okolnost velmi překvapující, kterouž vyprávěti Vám budu na náležitém místě. Náležitě osvětlit její snahy, to by vyžadovalo zvláštní přednášky samostatné a obšírné. Služebníci leknutím odskočili, a kdyby byl Slavomil Juditu nezachytil, byla by dolů spadla. Odpustíme snáze a spíše urážky osobní, než zlehčování toho stavu, jemuž náležíme. Mladý kníže, jemuž zem náležela, jel skrz město, a zašed do kostela, spatřil Anušku. Chladný, důtklivý, ironický tento hlas mohl náležeti jen jedinému člověku na světě. Pořáde vzhůru oužlabinou, až přijedete ku potoku, kde se scházejí spády sedmera hor. Černý les náležel jednomu mocnému králi, který měl jedinkého syna, jménem Milboj. Ovšem vždy všechno vzdělání dívčí náleželo v době římské výhradně rodině. Sám se podiví, jak pojednou ta černá zvířecí kůže s něho přímo sama spadává. Teď jsi mne za mé nemírné žaloby pro Tvé dlouhé mlčení jak náleží potrestala. Někdy utrhl jablko až po vynaložení velké námahy, jindy mu lehce spadlo do klína. Po obědě, který Marišce jak náleží dobře chutnal, šla s babičkou do zahrady. Povoz můj náleží Shipleyově firmě drožkářské poblíže Waterlooské stanice. Pádil přes močál ve svém záchvatu šílenství, spadl zde dolů a zlomil si vaz. Vytýká se dnešní výchově školní, že se nepěstuje náležitě výchova vůle. Navzdory mrzutosti chutnalo mu jídlo i pití jak náleží a tváře mu jen hořely. Sám, pravda, náležel k domorodému pluku, ale jenom proto, že se mu to hodilo. Dnem akce je každý den, který spadá do konání akce alespoň jednou hodinou. Několikrát po sobě Kou S lovi vysvětlil, že spadl kvůli uvolněnému sedlu. Zatím pamatujte si, že nyní a na vždycky náležíte našemu náboženství. Novější vývoj anglického školství dívčího spadá do posledních let. Dokud ale žiju a pánbůh mi zdraví popřává, náleží, abych pracovala. Snad se pokoušel vyskočit z vlaku, spadl na koleje a to mu bylo osudné. Nemohl spadnout shora, jelikož tyto zdi nikam nevedou, jak sami vidíte. Jsi kvítkem jarním, tedy i Tebe náleží počítati mezi dítky vesny. Byl se mnou v době, kdy jsem odmítala život, můj život mu náleží. To náleželo barbarské minulosti, jež propadala pozvolna zapomenutí.


Pro zajímavost: