Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz správný Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu správný

správně synonyma, správný zvonky synonyma, správná věc, vhodná věc anglicky, přesný, správný španělsky, správní úřad francouzsky, správní rada anglicky, správný, správně německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu správný ve větách.

Souřadnice buněk v závorce musíte pečlivě zkontrolovat a případně přepsáním upravit na správné souřadnice. Mocné kmeny, vojensky i správně dobře organizované, žily většinou na rozlehlých otevřených prostorách savany. Nový člověk správně pochopil, že prostý přirozený život je zároveň život bezstarostný i zdravý. Obstarával také rozličné trety pro paní a vyřizoval taková objednání s ochotností a správností. Opravu je možné provést i zapsáním správného znění přímo v horním políčku dialogového okna. Učebny cíl Správně vyslovovati, seznámiti se s tvaroslovím a důležitějšími pravidly skladby. Dodržujte pokyny vašich správních úřadů, sledujte informace ve sdělovacích prostředcích. Správné znění vyberete klepnutím na nabídku a opravu dokončíte stiskem tlačítka Zaměnit. Jakmile ty jednou správně pochopí, půjde vše ostatní lehce přes posměch i nepřátelství. Jenže bachaři nebyli ti správní technici a předstartovní procedury ojebávali kde se dalo. Jiná možnost, jak označit správnou oblast buněk, je použít vytyčování oblasti myší. Překlady z jazyka českého na jazyk německý se zvláštním zřením ke správné formě. Správně! Nu, Watsone, udělal jste jako věrný přítel vše, co bylo ve vašich silách. Pak teprve smutně mažu pryží a střízlivě znova kreslím, správně, podle měřítka. Často také považuje za špatně napsaná slova i taková, která jsou napsána správně. Rozhoduje znalost a schopnost se rychle a správně rozhodnout při mimořádné události. To byla vítaná zpráva, Watsone, neboť mi dosvědčovala, že jsem na správné cestě. Jejich složení a úkoly určuje ministr nebo vedoucí ústředního správního úřadu. Byla si naprosto jistá, že pohostinství těchhle lidí by správně neměli přijímat. Obě teorie přinášejí značné obtíže, a přesto jedna z nich musí být správná. Ale já bych vždycky dal mnohem raději přednost štěstí před věcnou správností. Muži žijící jinak než sami či v partnerství odpověděli méně často správně. Program WordPad neumí kontrolovat správnost napsaného textu tak jako program MS Word. Máme tu jistý problém, který by potřeboval Šalamouna, aby ho správně rozsoudil. Cíl učebny Zručnost užívati jazyka českého mluvnicky správně slovem i písmem. Avšak tuto spočíval mrtvý pes, důkaz to, že domněnka Holmesova byla správnou. Ideál výchovy, má li být i ryzí a správný, musí přiléhati k duši národa. Po mých trapně neurčitých odpovědích si sám radostně a správně odpovídal. Dítě musí výchovou nabyti správné představy o duševním životě zvířete. Pro nedostatek důkazů nemohl správní soud postoupit případ soudu trestnímu.


Pro zajímavost: