Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz stanovit, vytyčit, adresovat, přikázat, přidělit, jmenovat, ustanovit Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu stanovit, vytyčit, adresovat, přikázat, přidělit, jmenovat, ustanovit


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu stanovit, vytyčit, adresovat, přikázat, přidělit, jmenovat, ustanovit ve větách.

Napovídal jsem mu všelijaké nesmysly o stanovách, knihách zednářských zákonů a členských přihláškách. Není li zákonem stanoveno jinak, předkládají dodavatelé kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Toto ustanovení bylo to jediné, což Markytě třeba bylo, jiného uvádění a nařizování nepotřebovala. Když odcházeli, přikazoval Antonín, aby Rozárka druhý den časněji začala číst, aby více slyšeli. Flexibilní a alternativní přístup k vytyčování cílů je součástí současných koncepcí kariéry. Statutárním zástupcem každého jednotlivého střediska je ředitel, který je jmenován provinciálem. On se však nyní dožadoval návštěvy jmenované osoby stejně vehementně, jako ji předtím odmítal. Každou školu spravuje žena nazývaná headmistress nebo lady principal, jmenovaná vzpomenutou radou. Pokrokové hnutí chce veškeré otázky řešit s tohoto stanoviska a usilovat o jejich uskutečnění. Bylo zcela očividné, že pan Nathan Garrideb nebude šetřit námahy, aby našel dalšího jmenovce. Jsou to jmenovitě albstinentní lékaři, kteří varují rodiče před podáváním dětem alkoholu. Stanovte příslušné podmínky hory, nížiny, moře, řeky a pravděpodobné účinky na ekonomiku. Myslím, že až uvolním velmistrovské křeslo, budu moci jmenovat muže, který nastoupí po mně. Pokud máte sklony příliš dlouho plánovat, stanovte si čas, který rozplánování věnujete. Následuje další líčení úředních výprav, jmenovitě do Čechova, Bučaču, Nižniova a t. Pro uložení a pojmenování dokumentu slouží posloupnost příkazů Hlavního menu SOUBOR Obr. Pokud nabídka byla podána po stanovené lhůtě, bude automaticky označena jako nepřijatelná. Opuštěný objekt ústavu byl přidělen jednotce protiletadlového dělostřelec tva, kaple sv. Přikazoval nám, abychom Rozárku neopouštěli, abychom si prý mysleli, že je to jeho sestra. Kraj si vyhrazuje právo kontrolovat využití a vyúčtování přidělené dotace nižším OJ. Beze všech překážek je starý kníže požehnal a Jiříka za svého spoluvládce ustanovil. Jmenovitě Češky vyznamenávají se vlastenectvím, na kteréž jsme u nich vždy stesk vedli. Nemá li věno na manželku nebo na dědice její připadnouti, budiž to výslovně ustanoveno. Je proto důležité stanovisko, jaké dnešní žena míní zaujati k pijáctví mužů vůbec. Zúčastnilo se jí pět mužů, tihle čtyři a ještě pátý, který se jmenoval Cartwright. Dialogové okno vyvoláte posloupností příkazů z Hlavního menu SOUBOR VZHLED STRÁNKY Obr. Jiná možnost, jak označit správnou oblast buněk, je použít vytyčování oblasti myší. Podobně i ustanovení komunit nebo jejich rušení je v kompetenci hlavního představeného. Ale zde přichází, pokud se nemýlím, náš klient, a podstatně dříve, než stanovil. Chápu, že jste mohl zhruba stanovit jeho výšku, když jste si přeměřil délku kroku.


Pro zajímavost:

nařídit, přikázat, poručit synonyma,
vytyčit synonyma,
ustanovit synonyma,
přidělit synonyma,
jmenovat čím německy,
zjistit, stanovit německy,
přikázat někomu anglicky,