Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz svolat, shromáždit Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu svolat, shromáždit

svolat synonyma, nahromadění, shromáždění synonyma, shromažďovat synonyma, shromáždění synonyma, shromažďovat se synonyma, shromáždit se synonyma, shromáždit synonyma, shromáždění anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu svolat, shromáždit ve větách.

Dej mi čas, abych svolala shromáždění. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdru žení salesiánských spolupracovníků. Ovšem v záležitosti, jaká nám byla svěřena dnes, rozhodně musíme shromáždit všechny dostupné prameny. Při shromažďování faktů je policie výtečná bohužel jich nedovede vždy s prospěchem použít. Domluvil mu, takže konečně svolil, ale přispět synovi penězi do nového hospodářství nechtěl. Když viděla kněžna, že je všecko darmo, svolila a požehnala krásný nešťastný párek. Když předseda hlasitě přečetl shromáždění tuto upomínku, byla schválena všemi hlasy. Po návratu jsem zastihl u mrtvého hlouček zvědavců, kteří se tam mezitím shromáždili. Přes prkennou přepážku k němu ze shromáždění doléhal šum nesčetných hlasů. Avšak princ od svého předsevzetí neupustil a konečně i na otci svolení vymámil. Všechny zbraně v tom domě jsme shromáždili, kdybyste si přál podívat se na ně. Muži zůstali stát a shromáždili se ve dvoře, odkud bylo vidět na vysokou budovu. Kdybys k tomu svolila, ráda bych tě, babičko, vymalovala, aby měly děti památku. Nezletilé děti nesmějí také bez svolení otcova manželského sňatku uzavříti. Shromáždění se sešlo ve velkém sále Union Housu, vyhrazeném k tomuto účelu. Byla bych snad svolila, kdybych tebe v tom týhodni nebyla na suchopáru potkala. Odpoledne se všecky děvčata shromáždily ve mlýně, kdež se strojila smrt. Ale ona začala křičet, jako by ji na vidličky bral, a svolala celý zámek. Shromáždění se rozcházelo s výkřiky, řevem a opilým prozpěvováním. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. Nezletilé dítky, ať synové ať dcery, svolení matčina nepotřebují. Bez rozmejšlení svolila královna a Bělu na večer do hradu objednala. Výraz jeho tváře přiměl celé shromáždění k napjaté pozornosti. Oznámil to tedy své manželce, která hned svolila, že s ním pojede. Otec již svolil s podmínkou, že se nám v dolech dobře dařiti bude. Zástup dospělých lidí a dětí shromáždil se kolem lůžka mrtvé. Služebník tomu byl povděčen, i běžel honem a svolal, kde kdo byl. Poprava před zraky shromážděného zvědavého davu trvala dlouho. Také mi píšeš, že se chceš vdávat, a žádáš moje svolení. Sešli jsme na spodní palubu, kde se už shromáždil dav čumilů.


Pro zajímavost: