Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz ten, tento, tamten Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu ten, tento, tamten

tento, tamten, tenhle synonyma, ten, tenhle synonyma, tenhle, následující, ten synonyma, tento, tato, toto anglicky, Ten všeobecný přehled, tento španělsky, ten kdo určuje módu anglicky, ten španělsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu ten, tento, tamten ve větách.

Tentokráte opravdu nepřicházení milého listu Tvého mne nepokojí, a již sobě rozličné dělám myšlénky. Obvyklá pitka, jíž zasedání lóže zpravidla končívalo, byla tentokrát krátká a poněkud stísněná. Avšak ku podivu, proti obyčeji, tentokráte nepřišla odpověď, nepřišlo potvrzení o přijetí zprávy. Sama jsouc horlivá a upřímná Slovanka, těžce nesla bolestný tento rozkol ve vzájemném smýšlení. Dlouhými skoky obrovský, černý tvor tento pádil po stezce, sleduje přesně stopy přítele našeho. Iniciativa dona Boska byla proto ojedinělou charismatickou odpovědí na tento ožehavý problém doby. Muž tento, jako i paní Stapletonova, mluvil dobře anglicky, avšak s podivným sykavým přízvukem. Jsme však vázáni vyzkoušeti všechny ostatní předpoklady dříve, než připustíme tento jeden. Pravím vám, Watsone, tentokráte máme co činiti s protivníkem, který jest hoden našich zbraní. Tento objev i zřejmý zmatek patrný na mrzákovi přesvědčily strážmistra, že věc je vážná. Tento svět se nepodobá skutečnému světu, popírá se kauzalita, jednotný příběh se rozpadá. Britové mezitím postoupili a tento lékař, který o nemocné pečoval, je opět přivedl zpátky. Tento systém se spouští po zapnutí počítače tlačítkem na jeho přední straně automaticky. Tentokráte dá se očekávati pouze nějaké zemětřesení na planetách a snad trochu létavic. Nemáme li jiného prostředku lapiti ho, aspoň tento prsten může nám býti dobrou nástrahou. Směr tento podávají socialističtí spisovatelé, u nás nejznámější Bebel a Lily Braunova. Tento rok je spojen i s prvním komerčním poskytovatelem telefonického připojení k Internetu. Tento nahodilý objev na obrazu poskytl nám jeden z nejžádoucněji pohřešovaných článků. Tentokrát dav celou cestu vykřikoval do světa naše jména, jako bychom byli filmové hvězdy. Tento postup souvisí s kompetenčními přístupy, které jsou stále častěji uplatňovány. Byl to náš starý známý, inspektor Morton ze Scotland Yardu, tentokrát v civilním tvídu. Rozsah publikace však nedovoluje, aby tento přehled byl plně komplexní a vyčerpávající. Než přes to ještě pořád nedovedl tento Zemšťan potlačiti svého rozechvění zúplna. Chladný, důtklivý, ironický tento hlas mohl náležeti jen jedinému člověku na světě. Aby tento případ můj pěkně uzrál a zaokrouhlil se, promrhal jsem život klienta svého. Podobně představuje tento sekret určité riziko při nechráněné souloži bez ejakulace. Tento pocit jednoty a sounáležitosti je dosud velmi vyhledáván na rockových koncertech. Jeden ze starých sedláků byl jeho oponent a každou neděli býval jeho důvod tentýž. Tento tym je treba pravidelne navstevovat s cílem informovat se o postupech výzkumu DNA. Nemohlo býti pochyby, že tento kroužek z ryzího zlata zdobíval někdy prst nevěstin.


Pro zajímavost:

ten, kdo mluví anglicky,
tento, tato, toto německy,