Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz ucho Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu ucho

ucho anglicky, ucho německy, ohromující, uchvacující synonyma, ucházet synonyma, uchopovat synonyma, 5l) bez ucha synonyma, uchopit synonyma, působivý, úchvatný synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu ucho ve větách.

Na základě vyhodnocení nabídek označí hodnotící komise vybraného uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku. Poskytují přehled základních informací o jedinci, ucházejícím se o získání pracovní pozice v organizaci. Zaměstnavatel také získává zprostředkovaně představu o stabilitě uchazeče, o jeho ambicích apod. Týž výjev spozorovali jsme i u psů pronásledujících jednoho, jenž uchytil někde nějakou krmi. Zavládne vřava, všichni jsou vzrušeni, hádají se, všichni by chtěli useknout prezidentovi ucho. Tím také bráníme rozvoji vlastního onemocnění a pomáháme uchránit obranyschopnost organizmu. Zatvářil se trochu překvapeně, když se obrátil k venkovskému zákoutí, kam jsme se uchýlili. Jana Nepomuckého, pod zelenými lípami, uchystán moždíř, okolo něhož houf výrostků stojí. Jsou užitečné při zahajování rozhovoru jako příprava uchazeče na hlavní část rozhovoru. Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit a to nejlepší víno uchystat. Nuže, chytrý pracovník jest velmi bedliv toho, co si uchystá ve svém podstřeší mozkovém. Ony nebyly prodavačky, bůh uchovej, ony byly slečny z crěme společnosti, jež udávají ton. Jako lékař jistě víte, Watsone, že žádný lidský orgán není tak různorodý jako ucho. Cesta domů rychleji ucházela, neboť nešli pirtěmi, ale cestou schůdnější, ač delší. Nevyslyšený milenec mohl zabít manžele Brownerovy a mužské ucho mohlo patřit manželovi. Lhostejně uchopil papírek, ale vzápětí se na něj pozorně zadíval a spokojeně vykřikl. Toto veliké neštěstí zavinuje zápal středního ucha, při kterém se v uších podbírá. Jelikož nemá možnost přímého spojení, uchýlí se k společenské rubrice v novinách. Sherlock Holmes uchopil lucernu a šel napřed, neboť Thaddeus Sholto strachy drkotal zuby. Slouží potenciálnímu zaměstnavateli jako prvotní a základní informace o uchazeči. Druzí tomu uvěřili a bez další rozprávky uchystali večeři, najedli se a šli spat. Lidé, které potkalo nějaké soužení, se uchylovali k mé ženě jak ptáci k majáku. Zanechají li ho tam, může tam žíti klidně, dokud nebude uchystána loď k odplutí. Možní uživatelé Všichni potenciální uchazeči o práci Profesní poradci obecně. Nyní si uchystala Bohdanka pocestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Flory za zvuků hudby tlumeně promlouval Elizabeth do ucha a komentoval průběh tance. Tuto součinnost je povinen poskytnout po celou dobu uchovávání dokumentace dle čl. Jaké jsou uchazečovy přednosti vzhledem ke specifikaci a popisu pracovního místa. Opravdu se tedy o děvče ucházet žádný z chlapců nesměl a žertem si netroufal. Sluha stál u dveří zkoprnělý, s pootevřenými ústy, s úsměvem od ucha k uchu.


Pro zajímavost:

ucházející synonyma,
uchvatitel synonyma,
stisk, uchopení, zmáčknutí synonyma,
úchvatný, kouzelný, půvabný synonyma,
čekatel, uchazeč synonyma,
napnout, uchvátit synonyma,
ucházet, kapat, unikat synonyma,