Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz v přízemí, dolů, vespod Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu v přízemí, dolů, vespod

dolů synonyma, plán přízemí synonyma, v přízemí synonyma, kutálet se dolů anglicky, nahoru a dolů německy, dívat se dolů anglicky, místa v přízemí německy, dole, dolů anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu v přízemí, dolů, vespod ve větách.

Nejnebezpečnější jsou pro nás samozřejmě takové látky, které mají velmi nízkou dolní hranici výbušnosti. Dole ještě stálo, že k ochraně redakce byla povolána hlídka báňské policie, ozbrojená winchestrovkami. Za okamžik sem slabě dolehly zavřenými dveřmi ložnice táhlé, úpěnlivé tóny nesmrtelné melodie. Kristus, krásná, vznešená postava, sedí zahalen v malebné záhyby roucha, dolů splývajícího. Dojděte nyní laskavě dolů, a přineste malého jezevčíka, kterýž tak dlouho již jest nemocen. Po paprscích slunečních sestoupí dolů Violin anděl strážce a požehnal svou milou schovanku. Tisíckrát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Ležela před ním obličejem dolů, se vztaženými pažemi, jako před oltářem nějakého boha. Při dolním okraji maidánu stála popelavá řada vojenských policistů s blýskavými bajonety. Teď napomenul druhého k pozoru a sám lezl ostražitě mezi křovím nějakou rozsedlinou dolů. Malé zašlé hotýlky s papundeklovými pokojíky za půl dolaru na noc hostily podivné týpky. Zadíval se dolů na rozpukanou, vyčerpanou krajinu, šrafovanou slunečním světlem a stínem. Služebníci leknutím odskočili, a kdyby byl Slavomil Juditu nezachytil, byla by dolů spadla. Mezi symboly však nenajdeme žádné dolní indexy, ty musíme vždy vytvořit formátováním. Zmatek tam dole vzrůstal, měnil se v zoufalství a konečně ustupoval namnoze resignaci. Paní byla velice rozrušená, celá se třásla, ale jít znova dolů se už nepokoušela. Kůň může ležet na dně některé jámy nebo v některém opuštěném dole na blatech. Jezdci zůstali dole a blýskajícími se palaši rozháněli na pahorek se tlačící lid. Nahoře to tlí zcela šosácky, a dole pořád ještě štěká a bouří nějaká bestie. Protože čínské jůany potřebujeme, prodáváme jim dvě stě dolarů za slušnou cenu. Když se vrátil do přízemí, vydal se s McMurdem střeženým policisty na strážnici. Ústí do zahnutého schodiště, pod kterým je v další chodbě dole lóže vrátného. Mimochodem, teď vidím, Amesi, že pan Douglas má tady dole na bradě kousek náplasti. Pokud chceme zarážku naopak odstranit, táhneme za ni myší směrem dolů z pravítka. Liják, který nám tady dole ztěžuje pochod, se nahoře sype v podobě vloček sněhu. Slyšeli jsme silné zabušení na dveře, dutý hlas dole a těžké kroky po schodech. Každý toxikolog ví dobře o případech Dolského v Oděse a Leturiera v Montpelieru. Přes prkennou přepážku k němu ze shromáždění doléhal šum nesčetných hlasů. Nikdy jsem v Chicagu nikoho nezabil a v životě jsem nevyrobil jediný falešný dolar. Klávesa Enter většinou poměrně velká klávesa označená šipkou zalomenou doleva.


Pro zajímavost:

dolů německy,