Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz val, zeď Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu val, zeď

štítek, štítová zeď synonyma, val, hradba synonyma, val synonyma, zednická lžíce anglicky, zeď francouzsky, hladová zeď německy, zeď, stěna německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu val, zeď ve větách.

Oknem viděl Zafod formaci temně zelených Žabích válečných strojů, svírajících kruh kolem vyvrácené věže. Napovídal jsem mu všelijaké nesmysly o stanovách, knihách zednářských zákonů a členských přihláškách. Velikým nepřítelem ženiným v minulosti byly četné a dlouhotrvající války zvláště válka třicetiletá. Pláštěm tím byl přikrytý krvavý mrtvol Valdemara Lomnického, hraběte z Borku, pána starého Bárty. Jako obyčejně byl vyšel k večeru Valdemar Lomnický do blízkého města navštívit svých známých. Válečných strojů nebylo užíváno ani zhotovováno od nepaměti, neboť jich nikdy nebylo potřeba. Mladší bratr nebožtíka sira Jamese Waltera, ředitele oddělení pro podmořské válečné operace. Ningi není směnitelná valuta, protože Galaktibanky se odmítají zabývat počítáním drobných. Nesnášelivost a neúcta bývaly často počátkem válek a rozbrojů náboženských i národních. Jednou podvečer vyšel Valentin na procházku a zapomněl v roztržitosti klíček u svého pokoje. Muži sami, při všech pacifistických zásadách jednotlivců mezi nimi, nikdy války neodstraní. Kolik dní trvala již válka a královo vojsko slablo, nemohouc odolati velké síle nepřátelů. Přes zeď hřbitova na zad celým obrazem jest viděti dalekou, tichou, osamělou, pustou krajinu. Dlouhá ruka svobodných zednářů však dosáhla i do této zdánlivě nedobytné bašty zákona. Bratrství zastřel sice záhy dým a kouř válek napoleonského císařství, ale idea nezanikla. Nejvýznamnější je román Bloudění, období Třicetileté války, inspirace barokní poetikou. Přes zeď hřbitova nazad celým obrazem jest viděti dalekou, tichou, osamělou, pustou krajinu. Strýc Valentin viděl někdy ještě víc, když Marta utíkala, nebo cestou rozpustile skákala. To byla žádost, která jen stěží mohla u starého válečníka a starého přítele obstát. Někdy po válce mě rodiče přivedli do dětské poradny ke slovutnému profesoru Švejcarovi. Brzy viděl Valentin, že se zmýlil, a truchliv kráčel domů, neustále mysle na nevěrnici. Pohříchu mnohoslibnému podniku, jemuž věnovala Honorata tolik péče, nedařilo se valně. Je hříchem štvát do války, a nedbati varovných znamení bylo by trestuhodnou nedbalostí. Dvorce boháčů a baráky chudších řemeslníků byly z většího dílu u vody, na valech. Mladý Valdemar, hrabě z Borku, někdejší společník jeho, přišel se s ním rozloučiti. Naši dřevorubci spustili válečný pokřik výstřel z pušky rovnou za zády mě ohlušil. Velký válečník rozhodně nebyl ve skutečnosti to byl nervózní, utrápený človíček. Když vystoupili, uviděli nejdřív dlouhou betonovou zeď a v ní asi padesátery dveře. Po třicetileté válce bylo vyhubeno z české vlasti vše, co tvořilo jeho intelligenci. Vlasy měla pevně stočené do ebenově černého válce a ozdobené jasmínovými květy.


Pro zajímavost: