Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz vědění, vědomí, znalost Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu vědění, vědomí, znalost

znalosti synonyma, vědění synonyma, vědomost, znalost synonyma, ztratit vědomí synonyma, vědění, vědomost synonyma, vědomí synonyma, řízení, vedení, správa německy, všeobecné znalosti anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu vědění, vědomí, znalost ve větách.

Ochota učit se Označuje snahu přijímat nové vědění, tedy rozšiřovat své znalosti. Sociální vazby, sexuální identifikace respondentů ani znalost HIV stavu významně četnosti odpovědí neovlivňovala. Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Vzájemná souhra myšlenek a nepřímého užitku z rozsáhlých vědomostí přináší mimořádně dobré výsledky. Podrobnější znalosti můžete získat ve specializovaném předmětu Univerzity třetího věku Služby internetu. Zůstanou nám tři lidé, kteří byli těžce postiženi nějakým vědomým nebo bezděčným lidským zásahem. Písemnictví Literárně historické vědomosti se získávají na základě četby a vysvětlení učitelových. Vědomosti, které jsou předpokládány k trvalému osvojení žáky základní školy, jsou shrnuty v příloze. Velká část dnešních vědomostí o této době zakládá se na pozdějších zkoumáních a výpočtech. Prohloubili jsme jeho znalost dalších pozitivních strategií zvládání stresu a relaxačních technik. Tyto charakteristiky vypovídají o pravděpodobné míře organizační flexibility, stylech vedení atd. Znalost vynikajících spisovatelů dle četby jistého počtu děl, hodících se pro ženskou mládež. Může být trestně stíhán HIV pozitivní, který vědomě ohrožuje ostatní nechráněným stykem?. Kdo chce své samostatnosti v právu uhájiti, musí si osvojiti jisté kvantum právních vědomostí. Byla sestavena a v průběhu let mnohokrát přepracována pod vedením různých šéfredaktorů. Sám a s obmezenou svojí znalostí hor, kteréž obklopovaly osadu, věděl, že jest bezmocným. Nejednou zbloudili, ale Hopeova dokonalá znalost hor umožnila jim nalézti opět pravý směr. Podmínkou pro využití CareerLeaderu je pak samozřejmě aktivní znalost anglického jazyka. Vědomí vyhaslo a ledové zapomnění je stahovalo hlouběji a hlouběji do propasti nebytí. Bylť mi řekl, že nechce získati nijakých vědomostí, jež by nesouvisely s účely jeho. McMurdo odešel do lóže poněkud uklidněn vědomím, že započal s přípravami k útěku. Vystupovala všady přímě, majíc plné vědomí o ryzosti a spravedlivosti svých pohnutek. Nikdo nechce, aby se tohle delo, takze se podíváme, jaké chyby napáchalo minulé vedení. Nezklamali se v sobě, Baruščin bystrý duch, vtip a vědomilství činily učení snadné. Pod vedením amerického presidenta Cartera, MZV USA Henry Kissinger Podpis mírové smlouvy. Rozhoduje znalost a schopnost se rychle a správně rozhodnout při mimořádné události. Zírat do učebnice je jeden z nejméně účinných způsobů, jak si osvojit vědomosti. Na konci každého tématu najdete doplňující informace a testy k ověření znalostí. Proto je důležité získat o živelních pohromách, co nejvíce informací a znalostí. Znalostní a postojové otázky obsahově vycházely z minulé studie Stehlíkové a kol.


Pro zajímavost:

znalost německy,
zde: vedení (podniku) francouzsky,
vědomí německy,
znalost, poznatek španělsky,