Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz věrohodnost, eventualita, příležitost, šance, východisko, schopnost, přijatelnost Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu věrohodnost, eventualita, příležitost, šance, východisko, schopnost, přijatelnost

věrohodnost synonyma, přijatelnost synonyma, nadání, schopnost, talent synonyma, eventualita synonyma, schopnost, vhodnost synonyma, schopnost synonyma, možnost, přijatelnost synonyma, příležitost synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu věrohodnost, eventualita, příležitost, šance, východisko, schopnost, přijatelnost ve větách.

Umožní porovnat vlastní zájmy a schopnosti s nabídkou a s možnostmi pracovních příležitostí. Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Strategie založené na zmírňování negativního dopadu slabých stránek prostřednictvím využití příležitostí. Veškerý volný čas v nich tráví zpíváním náboženských písní a posloucháním příležitostných kázání. Schopnosti každého člověka mají své hranice a tato skutečnost nám aspoň zabraňuje podlehnout sebeuspokojení. Vůle je vedle rozumových schopností a motivace jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného studia. Administrace Jak osobnostní dotazník, tak testy schopností jsou administrovány i vyhodnocovány přes internet. Identifikace kariérových příležitostí Následující krokem je identifikace kariérových příležitostí. Nepřišel jste mne však dnes dopoledne navštívit proto, abychom si podebatovali o pozorovacích schopnostech. Na tu lázeň vzpomněl Hostivít nejdříve, tam byla nejlepší příležitost podivnou kuchtičku vyzkoumat. Má schopnost absorbovat a zpracovávat na živiny veškeré podvědomé frekvence této myšlenkové energie. Středisko nabízí zájmové kroužky, příležitostné akce, oratoř a víkendové a prázdninové pobyty. Dům je obklíčen čtyřiceti ozbrojenými muži, takže si můžete sami spočítat, jaké máte šance. Požádala jsem o povolení, abych při této příležitosti mohla Stefanovi i sobě ostříhat vlasy. Dokonce i prokletí Kakrafúňanů, jejich telepatické schopnosti, načas pod vlivem exploze zmizelo. Ano, jsem tomu rád, že se mi naskytla příležitost věnovat pozornost baronu Adelbertu Grunerovi. Nedivil bych se, kdyby to byl za dnešek nejvyšší požadavek na moje intelektuální schopnosti. Rozumové schopnosti nám umožňují se učit, zapamatovat si, logicky myslet a řešit problémy. Se snadnější příležitostí k získaní předmětů přepychu, jeví se i zvýšená potřeba. Stejné vynikající schopnosti, které já věnuji odhalování zločinu, věnuje on své práci. Hospody a obchody tvoří jednu širokou ulici, která příležitostně slouží jako tržiště. Sherlock Holmes měl pozoruhodnou schopnost mysl svou od jednoho předmětu k druhému odvraceti. Občas za mnou přijel na víkend, ale jiné příležitosti k setkání se téměř nenaskytly. Když mi ale dovolíš, abych si poradil sám, pokusím se najít nějaké čestné východisko. Jedině schopností počítat mohou totiž lidé prokázat svou nezávislost na počítačích. Opravdová autorita pak zvětšuje vývojové šance mladých lidí a podporuje jejich zrání. Pokud moc, jste jimi přehlceni a výsledkem jsou pouhé informace bez schopnosti jim rozumět. Sebehodnocení Sebehodnocení představuje základní východisko při plánování kariéry. Zobecňování Svědčí pro schopnost abstrakce, tvoření pojmů, vyjadřovací schopnost. Cítím teď v sobě velikou sílu životní, schopnost a vůli k práci, Tobě posvěcené.


Pro zajímavost:

šance, příležitost anglicky,
uvítat příležitost anglicky,
příležitost španělsky,
schopnost, schopnosti anglicky,
příležitost německy,
schopnost myšlení anglicky,