Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz vidět, znát, zapomenout Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu vidět, znát, zapomenout

znát synonyma, vědět, znát synonyma, všimnout si, vidět synonyma, všechno znát synonyma, znát, umět synonyma, vidět do jiného místa synonyma, zapomenout německy, zapomenout anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu vidět, znát, zapomenout ve větách.

Jen kdybych viděl, že ji v mé přítomnosti oddal řecký kněz, kterého znám. Jestli tomu chcete říkat jinak, znamená to, že jste toho dosud málo viděl. Prudce odvrátil hlavu, ačkoli znaménko ani předtím nebylo vidět. Patrně mne znala od vidění, neboť se nakonec obrátila na mne. Nikde nebylo vidět žádné známky po boji. Viděl jsem jeho duši a znal pravdu. Zůstávala však třetí možnost, sice ojedinělá a nepravděpodobná, která však vysvětlovala všechny známé skutečnosti. Sociální vazby, sexuální identifikace respondentů ani znalost HIV stavu významně četnosti odpovědí neovlivňovala. Laskavost tedy znamená projevovat vůči mládeži pozornost a náklonnost a současně vyžadovat dodržování pravidel. Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Projevoval nějaké známky duševního rozrušení? Podívejte, slečno Westburyová, mluvte s námi naprosto upřímně. Oknem viděl Zafod formaci temně zelených Žabích válečných strojů, svírajících kruh kolem vyvrácené věže. Podrobnější znalosti můžete získat ve specializovaném předmětu Univerzity třetího věku Služby internetu. Jak vidíte, dospěli jsme již eliminačním procesem k názoru, že viděla pravděpodobně nějakého Američana. Vzhledem ke složení obyvatel sídliště Prosetice tvoří značnou část ná vštěvníků střediska Romové. Doznávám, že jsem byl značně překvapen tímto novým důkazem praktické stránky soudruhových theorií. Ve městě bylo však málo videopřehrávačů a kromě toho byla často přerušována dodávka elektřiny. Klávesa Shift umožňuje nejen psaní velkých písmen, ale také horních znaků alfanumerických kláves. Vybavení otcovy soukromé ordinace bylo zabaveno, on sám začal pracovat ve znárodněném zdravotnictví. Prohloubili jsme jeho znalost dalších pozitivních strategií zvládání stresu a relaxačních technik. Není ženského spolku, na nějž by nepřispěla značným obnosem, sama trávíc život co nejprostší. Jako obyčejně byl vyšel k večeru Valdemar Lomnický do blízkého města navštívit svých známých. Chvíli před polednem poprvé od přistání zpozorovali nějakou známku, že planeta není neobydlena. Význam mezer nebo protimluvů znamená přílišný tlak na otázku proč?, vůbec nejtěžší otázku. Uvnitř protínaly stropy těžké dubové trámy a nerovné podlahy se místy propadaly hezky znatelně. Znalost vynikajících spisovatelů dle četby jistého počtu děl, hodících se pro ženskou mládež. Návštěvy konvenční jsou ty, kterými se udržují přátelské styky mezi známými milými osobami. Nemůžeme ho vidět, poněvadž jest uvnitř těla na místě dobře chráněném pod srdcem matčiným. Viděli jeho schýlenou hlavu s přilehlýma ušima, obnažený špičák a mohutnou, strašlivou pracku. Principy současného kariérového poradenství jsou do značné míry ovlivněny procesem globalizace.


Pro zajímavost:

vidět německy,
zapomenout něco francouzsky,
znát, vědět anglicky,
znát německy,
vidět francouzsky,
vidět anglicky,
vědět, znát francouzsky,