Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz vznešený, šlechetný Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu vznešený, šlechetný


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu vznešený, šlechetný ve větách.

Ze starého zvířeckého člověka povstávánu člověk lidský, vznešený a čistý ve své lidskosti. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. Kristus, krásná, vznešená postava, sedí zahalen v malebné záhyby roucha, dolů splývajícího. Vychovatelstvím vložen jest na bedra ženina úkol veliký a zároveň vznešený i veledůležitý. Něco vznešeného a skvělého! Získat to nejcennější, čeho Orientálec může dosáhnout. Nemluví o revoluci, chudoba je symbolem čistoty, v její přirozenosti je něco vznešeného. Vyvolalo ve mně představu jakési exotické Nesmírnosti řízené vznešenou Blahovůlí. Srdce se děvčeti chvěje, roztoužené oko obrací se k tváři Jeho vznešené. Zdatný tento národ pokračoval neústupně na cestě k vznešeným cílům. Patřili všickni, divili se i vesměs obdivovali i slavili vznešenost jeho. Není trpčí žal než ten, který v sobě nemá ani špetku vznešenosti. Vznešená astronomie vždy hlouběji pronikávala v taje vesmíru. Muž, kterého znáte, je ztracen, má vznešená královno. Prosím, vznešený, odpusťte mému drzému jazyku. Stojíte na cimbuří horské pevnosti, vznešený. Vznešená oběť a jediný důvod našeho bytí. Prosím dovolte mi promluvit, vznešený pane. Pohybujeme se ve vznešených kruzích, řekl. Má čest je navždy vaše, vznešený. Ale taková vznešenost je protivná. Vznešený Kaarat vynesl rozsudek. Velká vznešená dračice. Odpusťte mi, vznešený. Minul zase smutný týden a to malicherné týrání svíralo šlechetné srdce Baruščino. Také Manek i Florinka tak soudili, nevědouc o žádném jiném tak šlechetném příteli. Jedná z pohnutek navýsost čestných a šlechetných, avšak přeje si zachovat inkognito. Čtvrtý den po výše vzpomenuté návštěvě duši svou vypustila šlechetná Honorata. Měl také proč si jí hledět, protože ona se k němu chovala vskutku šlechetně. Byl to jinoch mladý, udatný, šlechetný a vzor mužské krásy. Tiše zhasl život šlechetné panny, jako když svíce zhasne.


Pro zajímavost: