Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz z tohoto důvodu Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu z tohoto důvodu

původ, důvod synonyma, důvod synonyma, proto, z toho důvodu, tudíž anglicky, Důvod k životu - smysl všeobecný přehled, rozum, důvod španělsky, důvod anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu z tohoto důvodu ve větách.

Vedle tohoto sedmistomilionového národa ještě dvacetimilionový nárůdek eskymácký zbýval ve vzdáleném Grónsku. Výstupem tohoto kroku je strukturovaný přehled o vývoji, sociokulturním zázemí a specifických omezeních klienta. Nevyčerpatelný, dokud nevyčerpatelné i pijanství všech mužských pisatelů a malířů tohoto bídného humoru. Ať se Verrall v životě choval sebehulvátštěji, z nějakého neznámého důvodu nikdy vážněji nenarazil. Tolik jsem pochopil při nedávném bádání, které jsem prováděl z důvodů lékařsko kriminalistických. Taková jsou hlavní fakta tohoto případu, zbavená veškerých dohadů a vyložená s maximální jasností. Po třinácti letech předkládám tedy čtenářům pravdivé vylíčení tohoto neuvěřitelného případu. Rychlost tohoto letu naplňovala poznovu hrůzou ty, kteří z toho vyvozovali následky tím strašnější. Během tohoto rozhovoru jsme rychle projížděli pod nekonečnou řadou mostů, klenoucích se přes Temži. Pro účely tohoto textu je vhodné rozlišení čtyř skupin hlavních charakteristik zaměstnavatelnosti. Podrobnosti o možnostech tohoto programu se dozvíte v předmětu zaměřeném speciálně na jeho výuku. Kresby se vyhodnocují podle různých interpretačních systémů, existuje více variant tohoto testu. Ale zasvitne jarní slunce do tohoto pařeniště mikrobů, a vidmo jeho ničí choroboplodné zárodky. Pokrokové hnutí chce veškeré otázky řešit s tohoto stanoviska a usilovat o jejich uskutečnění. Kromě již zmíněných manuálů byly v rámci tohoto projektu vytvořeny další dvě příručky. Stupeň vzdělání respondentů pak negativně nevýznamně koreloval s odmítáním tohoto postoje. Kde je počáteční článek tohoto řetězu událostí? Tam je i konec této zašmodrchané nitě. Ve formulářovém řádku tohoto panelu je text Odhlásit uživatele a vaše uživatelské jméno. Ty ikony, které jsou šedé, jsou v daném okamžiku z nějakého důvodu nedostupné nefunkční. Výstupem tohoto kroku, pokud se podaří, je klientova představa o jeho budoucí profesní roli. Lidem stále vrtalo hlavou, proč vyhledávám cornwallskou samotu, a tohle byl ten pravý důvod. Pan Flory navrhuje za člena tohoto klubu místního praktického lékaře doktora Vérasvámího. Můžete být jist, pane, že mám velmi dobré důvody, nežli učiním si určité mínění. Jak byla města a zvláště Praha poněmčena ještě na počátku tohoto století, je známo. Jaký důvod? Chtěl jí oznámit, že čin byl vykonán, anebo jí snad způsobit zármutek. Manžel manžela nesmí zlomyslně opustiti, a pakli tak učinil, jest to důvodem k rozvodu. Metodický návod pro uskutečnění tohoto cvičení je také součástí této příručky. Oba k tomu dni vzhlíželi s jistou nedočkavostí, ačkoli každý z trochu jiného důvodu. Jeden ze starých sedláků byl jeho oponent a každou neděli býval jeho důvod tentýž. Po zadání tohoto příkazu se objeví dialogové okno Pravopis a gramatika Čeština Obr.


Pro zajímavost: