Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz za prvé, nejprve Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu za prvé, nejprve


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu za prvé, nejprve ve větách.

První počítače byly elektronkové, po nich následovaly tranzistorové, další již měly integrované logické obvody. Stěny, do poloviny obložené dřevem, odpovídaly prvnímu sedlákovi, který zde hospodařil v sedmnáctém století. Na následujících obrázcích si můžete porovnat, jak vypadlo historicky první polohovací zařízení myš OBR. PŘEPÍNAČE Často se můžete setkat s kombinací více ovládacích prvků pro nastavení určité vlastnosti. Musíme však nejprve vyčerpat všechny možnosti přirozeného vysvětlení, než přijmeme takovýto výklad. Začínám přejímat vlastnost, již jste si první osvojil vy, Watsone, totiž vyprávět příběh pozpátku. Přejmenování objektu Adresář podadresář nebo soubor, který chcete přejmenovat musíte nejprve označit. Již první hlídky, skupiny drobných meteorů padaly na Zemi, jako první krůpěje přicházející bouře. Jeho první teorie předpokládala, že kdyby lidé stále neprocvičovali mluvidla, patrně by jim zatuhla. Nevím vlastně, nebylo liž by první mojí povinností jako svědomitého detektiva zatknouti celý dům. Na první pohled to není příliš složitý případ, ač vykazuje jisté nezvyklé, zajímavé aspekty. Mezi radioaktivní prvky, které by mohly uniknout při radiační havárii, patří i radioaktivní jód. Radovala se ze štěstí svého dítěte a pociťovala spokojenost nad rozkvětem své prvorozené dcery. Rozlišením pohlaví vznikla první lemura, polobytost, jejímž prvním vývojem jest poznání směru. Zvedl se stolu druhý list, který zatím ležel nepovšimnut, dokud Holmes věnoval pozornost prvnímu. Básně své v předešlém psaní slíbené s povolením vaším po první vesně zaslati neobmeškám. Tendence k harmonii, příznivé zobrazení vztahů, uměřenost, ale objevují se i romantické prvky. Můj první cestovatelský krůček se odehrál, když mi bylo necelých patnáct let, o prázdninách. Avšak toto přijetí bylo už přece snesitelnější, nežli setkání prvé, na onom konci oceánu. První den strávil Holmes tím, že zařazoval různorodé materiály do svých objemných kartoték. Holmes vystupoval po schodech první, a když otevřel dveře našeho pokoje, překvapeně sebou trhl. Základní ovládací prvky okna programu jsou stejné jako u ostatních již probíraných programů. Oba byli z misionářských rodin první byl synem amerického baptisty, druhý římského katolíka. Po prvé jsem cítila svou přirozenou duchovní vyhraněnost, o které jsem dříve sama nevěděla. Podíval se na prvního a druhého důstojníka, kteří se právě obírali vlastními myšlenkami. Nejprve mírné otřesy ozvaly se na několika místech, kde kůra zemská odedávna byla nestálá. Tím vyřízeno bylo první číslo turistického programu a vykonána cesta sedmdesáti kilometrů. Závěr rozhovoru Stejně jako první slova si pozornost zaslouží také poznámky před odchodem. Služebná, která sem vstoupila první, otevřela okno, neboť jinak by tu bývalo k nevydržení. Tento rok je spojen i s prvním komerčním poskytovatelem telefonického připojení k Internetu.


Pro zajímavost:

mít za to synonyma,
v, podle, během, za, ve synonyma,
za kolečkem synonyma,
prohlásit za neplatný synonyma,
za, k, na, směrem k, ku, s synonyma,
směrem k, za, na, do synonyma,
prodat, utéci za hranice synonyma,