Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz záhadný, tajemný, zvláštní, divný, neobvyklý, nezvyklý Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu záhadný, tajemný, zvláštní, divný, neobvyklý, nezvyklý


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu záhadný, tajemný, zvláštní, divný, neobvyklý, nezvyklý ve větách.

To je totiž neobyčejně zvláštní a neobvyklé. Byl však zvláštním způsobem hrdý na nezvyklost svého jména. Bylo to rozhodně velice divné a nezvyklé. Současně byl ministerstvem vyučování vydán zvláštní zkušební rád pro kandidátky učitelství na dívčích lyceích. Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Co zvláštního půvabu tváři děvčete dodává, je hnědé, dlouhoobrvené oko, neobyčejné při zlatých vlasech. Je zvláštní, jak konvenční žvanění o ničem proniká setrvačností téměř do všech životních situací. Jestliže se pronásledovaný odmítl podvolit, vždy zahynul a obvykle velmi zvláštním a nečekaným způsobem. Na muže přesně vědecky myslícího musí práce monsieura Bertillona působiti ovšem zvláštním kouzlem. Nedaleko mrtvoly ležela na podlaze zvláštní hůl z vyřezávaného tvrdého dřeva s kostěnou rukojetí. Pochopil podstatu onoho zvláštního pekla, jež je vyhrazeno Angličanům, kteří prožili život v Indii. Tajemník úklonou propustil žurnalistu a vzav příslušný zapečetěný rozkaz, přistoupil k aparátu. Hoch odcházel zvláštními šouravými kroky, podle nichž jsem usoudil, že trpí ochabnutím páteře. Snad přece nějaké záhadné pouto, snad prostě potřeba změny, nestálost lásky, nekázeň k sobě. Pro řádného občana bylo věru zvláštní vykročit takto vybaven do temné mlhy zahalující ulice. Náležitě osvětlit její snahy, to by vyžadovalo zvláštní přednášky samostatné a obšírné. Již dříve pozorované menší zvláštnosti v jejich tváři nebo na těle příliš ho neupoutaly. Nebylo to nic divného, an tenkráte ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Zní to docela případně, že? Tajemný nocležník rozumí anglicky, i když neumí anglicky psát. Zvláštní skupinkou animátorů jsou ti, kteří se věnují práci s dětmi v dětských domovech. Ona sama, slyšíc zvonce krav, vyšla ven a přivolala krávy, dávajíc každé zvláštní jméno. Dostala jste zaplaceno a není to obtížný nájemník, třebaže si počíná poněkud neobvykle. Vedle toho je zařízen zvláštní seminář pro vyučování učitelů řemeslných prací Sl jd. Náhoda nám přinesla zvláštní a podivný problém a jsme odměněni již jeho rozluštěním. Goszler, vedly k tomu, že naproti vzpomenutému spolku byl založen zvláštní spolek pruský r. Čtrnáctiletá přišla na Karlštejn již s plápolavou představou o tajemném svatém Graalu. Ze záhadné bytosti se vyklubal District Police Officer, neboli okresní policejní náčelník. Věděl jsem, že strávila mládí v drsném prostředí a ve zcela zvláštních podmínkách. Pakliže můj bratr opustil ustálené zvyklosti, jde jistě o smrt za neobvyklých okolností. Hostu z Neznáma, jenž zprvu byl jenom tušen za neobvyklým vzruchem nejzazších světů I.


Pro zajímavost:

zvláštní veselá příhoda synonyma,
zvláštní synonyma,
tajemný, temný, černý, šerý synonyma,
podivín, zvláštní člověk synonyma,
divný, zvláštní anglicky,
zvláštní španělsky,
zvláštní německy,