Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz zakládat se Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zakládat se


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zakládat se ve větách.

Tato doporučení jsou formulována na základě kvalifikovaných rozborů a doporučení skupin nejlepších světových odborníků. Na základe prání návstevníku je analyzátor schopný hledat vlastnosti dinosauru, kterého chce návstevník pozorovat. Posléze mají se podávati též základy astronomického zeměpisu na základě bezprostředního pozorování a názoru. Na základě vyhodnocení nabídek označí hodnotící komise vybraného uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku. Tvarosloví a nejdůležitější pravidla skladby na základě četby článků vhodných k vyučování mluvnickému. Poskytují přehled základních informací o jedinci, ucházejícím se o získání pracovní pozice v organizaci. Dozvěděli jste se, který způsob je nejpřehlednější a pro provádění základních operací nejvhodnější. Písemnictví Literárně historické vědomosti se získávají na základě četby a vysvětlení učitelových. Vědomosti, které jsou předpokládány k trvalému osvojení žáky základní školy, jsou shrnuty v příloze. Nejnověji na podobných základech zřídil ústav koedukační Hoffmann v Laubegastu mezi Drážďany a Pirnou. Pokušení vytvářet si předčasné teorie na základě nedostatečných údajů je kletbou naší profese. Velká část dnešních vědomostí o této době zakládá se na pozdějších zkoumáních a výpočtech. Pro evangelizaci mají základní význam společenství, která jsou evangelizována a sama evangelizují. Adresy pak může ještě pokračovat dalšími údaji, které se od jejího základu oddělují lomítkem. Základním rysem našeho zákonodárství je stále ještě všude stará zásada římská, že na př. Dnes národní uvědomělosti bez takového hlubšího základu filosofického nikomu nelze přiřknout. Jak se základní operace provádějí bude popsáno v následující kapitole a jejích podkapitolách. Základní vlastnosti písma K základním vlastnostem písma patří především jeho druh a velikost. Starověká výchova vůbec měla dva základní nedostatky, které teprve v době nové se napravují. Základní ovládací prvky okna programu jsou stejné jako u ostatních již probíraných programů. Skupina Usnadnění obsahuje základní nástroje usnadňující práci handicapovaným uživatelům. Vznikla možná na základě filantropické touhy poskytnout těm zločincům nějaké zaměstnání. Se soubory, adresáři a podadresáři je možné provádět základní operace různými způsoby. Metoda je používána v základním i aplikovaném výzkumu, pro klinické i poradenské účely. Odborníci poznají již podle stavby základní desky maximální možnou výkonnost počítače. Zakládají si vlastní společnosti, dosahují významných pozic a jsou finančně zajištěni. Náš svazek nemohl býti pevným, vždyť nejpevnější základ láska z mé strany scházela. Formátovacích znaků je více, ale to již nepatří k základům práce s textovým editorem. Na základě SWOT analýzy jsme pak prodiskutovaly možné strategie a sestavily akční plán. Jsou to požadavky práva ženy, kterého se musí dostati ženám na základě rovnocennosti.


Pro zajímavost:

salto synonyma,
udeřit se synonyma,
satan synonyma,
chmuřit se, kabonit se synonyma,
sčítání, suma synonyma,
soutěžení, rivalita synonyma,
vlnit, čeřit se, vlnit se synonyma,