Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz záměrný, vědomý, úmyslný Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu záměrný, vědomý, úmyslný


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu záměrný, vědomý, úmyslný ve větách.

Vzájemná souhra myšlenek a nepřímého užitku z rozsáhlých vědomostí přináší mimořádně dobré výsledky. Zůstanou nám tři lidé, kteří byli těžce postiženi nějakým vědomým nebo bezděčným lidským zásahem. Písemnictví Literárně historické vědomosti se získávají na základě četby a vysvětlení učitelových. Vědomosti, které jsou předpokládány k trvalému osvojení žáky základní školy, jsou shrnuty v příloze. Velká část dnešních vědomostí o této době zakládá se na pozdějších zkoumáních a výpočtech. Může být trestně stíhán HIV pozitivní, který vědomě ohrožuje ostatní nechráněným stykem?. Kdo chce své samostatnosti v právu uhájiti, musí si osvojiti jisté kvantum právních vědomostí. Vědomí vyhaslo a ledové zapomnění je stahovalo hlouběji a hlouběji do propasti nebytí. Bylť mi řekl, že nechce získati nijakých vědomostí, jež by nesouvisely s účely jeho. McMurdo odešel do lóže poněkud uklidněn vědomím, že započal s přípravami k útěku. Vystupovala všady přímě, majíc plné vědomí o ryzosti a spravedlivosti svých pohnutek. Nezklamali se v sobě, Baruščin bystrý duch, vtip a vědomilství činily učení snadné. Zírat do učebnice je jeden z nejméně účinných způsobů, jak si osvojit vědomosti. Test je nezávislý na vědomostech či vzdělání, vhodný pro navázání kontaktu. Ti, kdo čtou pro kratochvíli, zřídka kdy vyniknou přesností svých vědomostí. Ale to platí jen v případě, že jste si vědomi selhání bezpečnějšího sexu. Ale k sebedůvěře druží se tu pokorný pocit, vědomí vlastní nedokonalosti. Domníval se, že jsem pro něho ztracena na vždy a s takovým vědomím odejel. Znáte však nyní pravdu a můžete umírat s vědomím, že jsem vás zabil. Oslava, svátek, akce Slavit znamená vědomě vybočit z všedního života. Namáhavě jsem vstal a potácel jsem se blíž, sotva si vědom, co dělám. Slibte mi na svou čest, že nepodniknete nic bez mého vědomí a souhlasu. Nervy moje napjaty byly vědomím dobrodružství, v jakéž se vydávám. Poznal jsem dvě, snad tři ženy, jež nelhaly, totiž vědomě nelhaly. Vím to a ráda bych, abyste i vy začal svou práci s tímto vědomím. Musily tedy všechny vědomosti, jichž nabyl, býti jemu prospěšný. Nevědomosti Holmesovy byly stejně zvláštní, jako jeho vědomosti. Kariéra je výsledkem záměrných rozhodnutí Milkovich, Boudreau,. Všechno to byly nezbytné vědomosti princova domácího otroka. Jediný pták obrovský mohl by míti vědomost, co v tom vězí.


Pro zajímavost: