Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz zanedlouho, zakrátko, časně, brzo



 Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zanedlouho, zakrátko, časně, brzo

brzy, brzo, zanedlouho synonyma, brzy, zakrátko, brzo synonyma, brzdit synonyma, brzda synonyma, brzký, bezprostřední synonyma, časně synonyma, zanedlouho synonyma, prudce brzdit synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.



Použití pojmu zanedlouho, zakrátko, časně, brzo ve větách.

Když odcházeli, přikazoval Antonín, aby Rozárka druhý den časněji začala číst, aby více slyšeli. Tondova dychtivost po Martě a dítěti byla brzděna úzkosti, sevřeným srdcem, přeplněným láskou. Nejdůležitější opatření k ochraně lidí v časné fázi radiační havárie jaderné elektrárny. Hlavu vzhůru, Watsone, jsem přesvědčen, že se nám zakrátko dostane ještě dalších informací. Hvizdot lokomotiv, píšťalky brzdičů, sykot vypouštěné páry, signály a povely nikdy neumlkaly. Uvědomil si brzy, že i železná konstituce jeho nemohla by odolati neustálému napínání sil. Radostné jásání lidu a laskavé objetí drahé milenky vyjasnilo ale brzy smutnou jeho tvář. Brzy stal se miláčkem starého farmáře, kterýž dovedl výmluvně hovořiti o jeho ctnostech. Sama hleďte její silnější strany vyzkoušeti a brzo spatříte, co unésti může seč bude. Brzy se v džungli ztratili a nazdařbůh bloudili mezi odumřelými stromy a propletenci keřů. Já nevím, jaké to děvče nyní je, brzy veselá, dovádivá, hned zase zamyšlená, smutná. Druhý den časně ráno zavolala stará Milostína do dvora a kázala vyvésti bílého koně. Bělouš uháněl a brzo byli za čarodějnou hranicí, kde se ničeho více obávati nemuseli. Brzy viděl Valentin, že se zmýlil, a truchliv kráčel domů, neustále mysle na nevěrnici. Na to nakladli suché snětve, a brzy plápolal veselý oheň celou jeskyní jasně zářící. Půjdu teď rovnou do lóže a uvidíte, že starý Pinkerton brzo spláče nad výdělkem. Morstan zanedlouho odjel do Agry a podle našeho očekávání zjistil, že poklad zmizel. Hosté prohlíželi si tyto pomůcky velmi rádi a brzy nebylo jim těžko rozuměti jim. Zanedlouho už jsem kráčel ke Štítům, kde jsem zastihl Stackhursta v jeho pracovně. Zanedlouho vzal vůdce hůl, chlapec zvedl a zpívajíce ubírali se poutníci k domovu. Po tomto vysvětlení byla Baruška zase upokojená a brzy zmizela i všecka nedůvěra. Nastupte laskavě do drožky a brzy vám prozradím vše, co byste tolik chtěl vědět. Kolem někdejšího kláštera svaté Anežky přišel jsem brzy na místo naznačené. Střehl jsem je časně i pozdě, ale nikdy nenaskytl se mi ani stín příležitosti. Ale velmi zneklidnělý, rozpačitý s prosbou, smí li brzy přijití, se rozloučil. Vždyť brzo se se všemi dítkami shledám, bych se nikdy více od nich neodloučila. Jejich dopolední maximum nastává brzy a je podstatně vyšší než to odpolední. Přislíben mu byl výdělek, jestli je brzo přinese, pakli ale ne, přísný trest. Časné ráno byla princezna u Janka, by se podívala, daleko li je s přebíráním. Dnes zase vítr zpívá a odvívá všechen zármutek, již se brzy viátím k Tobě.


Pro zajímavost:

časný, časně, brzy německy,
brzy, časně anglicky,
brzy, zanedlouho španělsky,
časně, brzo španělsky,
Brzy nashledanou. anglicky,
zanedlouho anglicky,
brzdit německy,