Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz zas Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zas


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zas ve větách.

Zadavatel smí při zachování zásady rovného zacházení požadovat objasnění dokladů nebo předložení dodatečných dokladů. Háječek byl rozkvetlý červenými šátky, modrými zástěrami chlapců, bílými košilemi, a pestrým vyšíváním. Doufáme, že oběma úředníkům dostane se nějakého vyznamenání jakožto zaslouženého uznání jejich služeb. Zůstanou nám tři lidé, kteří byli těžce postiženi nějakým vědomým nebo bezděčným lidským zásahem. Stará mistrová utírala honem židličku zástěrou a blíže krbu přistavovala, pobízejíc mne k posezení. Návštěvník hlučně odešel, ale Holmes pokuřoval nevzrušeně a mlčky upíral zasněný pohled do stropu. Jednotvárnost městské zástavby alespoň občas zpestřuje několik minaretů a visutých vodních nádrží. Obvyklá pitka, jíž zasedání lóže zpravidla končívalo, byla tentokrát krátká a poněkud stísněná. Přestávky mezi odjezdem jednoho a příjezdem následujícího vlaku užito k posunování vozů do zásoby. Nejsem úředním představitelem zákona, ale zastávám se spravedlnosti, seč mi mé chabé síly stačí. Nepoužité šachty jsou z venku zakryty plechovými záslepkami, aby dovnitř skříně nemohl vnikat prach. Nadháněči se v hloučku zastavili, aby se podívali, a někteří si neodpustili nevěřícné mlaskání. Vogon překvapeně zvedl obočí, čímž si poněkud zastínil nos, takže to vlastně nevypadalo nejhůř. Jeho vyhlášená veřejná dobročinnost je pouhá zástěrka, která má skrýt jeho soukromé nepravosti. Horlivě zastával aspoň svůj náhled, že národu českému spása jedině ze Slovenska přijití může. Jenže před čtrnácti dny zas získal nezasloužené uznání, když zahnal na útěk neškodného buvola. Zásada rozumnosti nás zavazuje k tomu, abychom jednali podle osvědčených norem pedagogiky a pastorace. Statutárním zástupcem každého jednotlivého střediska je ředitel, který je jmenován provinciálem. Konečně, vyjdouce ze zástromí, na prostrannou čistinu, porostlou svěží travou, octli se na salaši. Bych však důvěru Tvou splácejíc, ji rovněž zasloužila, musím též promluviti o dobách minulých. Neboť obrovská skladiště střeliva buď byla zachvácena plameny, anebo je zasáhly pumy útočníků. Slyšeli jsme služku přejíti chodbou i ostré zaskřípnutí závory, když otvírala dvéře domovní. Čas jde, odchází, bez zastávky, nezadržitelným tempem neviditelného kouzla v nekonečném prostoru. Prioritně nás tedy při haváriích zásobníku amoniaku ohrožuje jeho toxicita, a nikoliv výbušnost. Opuštěné dlouhé úseky vodní cesty se táhly do dálek, ztrácejících se v zastíněném přítmí. GPS systému, jenž byl dráty a šrouby barbarsky připevněn k zastaralé přístrojové desce Antonova. Dokonce se zasnoubila s jedním vrchním zdejšího hotelu, takže není obtížné získat její adresu. Zastavte, drožkáři! Tohle je zřejmě ten pohřební ústav, neboť jsme právě přejeli zastavárnu. Bez smyslu slova, bez cíle přísahy šeptem jsem zasílal vstříc za mořem vycházejícímu měsíci. Základním rysem našeho zákonodárství je stále ještě všude stará zásada římská, že na př.


Pro zajímavost:

jistota, zástava synonyma,
zasedání synonyma,
zásoba synonyma,
zásobník na nápoje synonyma,
zachvátit, zasáhnout synonyma,
zastínit synonyma,
zaslouženě synonyma,