Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz zášť, zlá vůle, hněv Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zášť, zlá vůle, hněv

zlá vůle synonyma, nařízení, výnos, vůle, nález synonyma, zášť, zaujatost synonyma, hněv synonyma, poslední vůle, testament synonyma, poslední vůle synonyma, zášť synonyma, Květy zla literatura,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zášť, zlá vůle, hněv ve větách.

Zlatý král s vynaložením úsilí ovládl svůj hněv. Zlá vůle ještě stále zatemňuje jejich úsudek. Vůle je vedle rozumových schopností a motivace jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného studia. Posilovací cíle se vztahují k upevňování klientova rozhodnutí a vůle toto rozhodnutí realizovat. Nemocná dáma se slabým srdcem, která se obtížně pohybuje, nemůže nijak prosadit svou vůli. Vzbudil jsem zášť člověka, kterého pravděpodobně neznáte, okrskového soudce U Pchou Ťina. Slečinka správcovic se přeukrutně na mne hněvá, že jsme vyvedli ten kousek tomu Italiánovi. Nikdo nevyslovil se významněji, ale nikdo méně neocenil vůli ženy, spějící k tomuto cíli. Rychle, proboha! vykřikla hněvivým, naléhavým tónem, jakým lidé mluví, když mají strach. Ze dveří farských vyběhl krásný černý pes, zaštěkl, ale vida denního hosta, hned umlkl. Vzpomenete si možná, že jednal se sirem Georgem Lewisem ohledně Hammerfordovy poslední vůle. Dost pravděpodobně vás zvolí, ale udělají to proti své vůli, jako nepříjemnou povinnost. Holmes si zachoval chladnokrevnost jako vždy, ale mně žhnuly tváře hněvem a pobouřením. Nemluvím nyní jako lékař, nýbrž jako kurátor a vykonavatel poslední vůle sira Karla. Mohl to být obyčejný lupič, nebo možná choval vůči panu Douglasovi soukromou zášť. Člověka se svobodnou vůlí, který má právo v první řadě žít život svůj vlastní. Prudkým vypětím vůle udržela Elizabeth hlaveň na vteřinu v klidu a zmáčkla kohoutek. Cítím teď v sobě velikou sílu životní, schopnost a vůli k práci, Tobě posvěcené. Tedy jste mezi veselostí a mrzutostí, mezi smíchem a hněvem štědrý večer trávili. Ještě jednou zaštrachal v zavázaném ručníku, ale už tam žádná písmena nebyla. Když byli o samotě, hněval se král na Milboje, že se ženou přísněji nenakládal. Obličej se mu křečovitě stáhl, ušklíbal se a drmolil na nás v nesmyslném hněvu. Toninko! Toninko! tenkráte hrozím já prstem a hněvám se, ano skutečně se hněvám. Horečně zašťáral v sutinách na podlaze a vylovil kus hadice a plastikový šálek. Hněvivé posunky přírodozpytcovy jevily, že hněv jeho směřuje také proti dámě. Přesto vůči vám necítím žádnou zášť, jednal jste se mnou poctivě a čestné. Vůlí k síle, vůlí k moci, proto abychom překonávali v sobě člověka dnešního. Arthur pod Fordovým upřeným pohledem překvapeně zjišťoval, že mu slábne vůle. Vášně a hněv vládly lidskými srdci, když se dovršilo šestnácté tisíciletí. Při učení studujete z vlastní vůle ještě jinou literaturu kromě předepsané?.


Pro zajímavost: