Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz zem Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zem

zemřít synonyma, zeman, majitel půdy synonyma, tělo na zemi synonyma, zemědělský synonyma, mlátit vo zem synonyma, srazit k zemi synonyma, zemědělské družstvo synonyma, srovnat se zemí synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zem ve větách.

Zemětřesení vyvolává řadu sekundárních jevů, jejichž účinky jsou někdy horší než účinky samotného zemětřesení. Posléze mají se podávati též základy astronomického zeměpisu na základě bezprostředního pozorování a názoru. Například u zemětřesení je hlavní ochranou zabezpečení stavebních konstrukcí a jejich zařízení proti pohybu. Již první hlídky, skupiny drobných meteorů padaly na Zemi, jako první krůpěje přicházející bouře. Ježto však nebezpečí dosud nebušilo v brány, popřána ještě volnost zemědělství průmyslovému. Katastrální úřady jsou provozovány v rámci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního www. Lze tedy říci, že zemětřesení u Loma Prieta bylo předpovězeno dlouhodobě, ne však krátkodobě. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. Kvapné hromadné stěhování milionů způsobovalo, že Země se podobala pobouřenému mraveništi. Ohledl se jinoch i spatřil klášterní branou sem se beroucí průvod bratří navždy zemřelých. Nejprve mírné otřesy ozvaly se na několika místech, kde kůra zemská odedávna byla nestálá. Počalo se období zhoubných dešťů, jež zaplavovaly Zemi tam, kam oceán nevnikl svými vlnami. Předešlého večera těsně před zemětřesením pročítala paní Lackersteenová civilní list. Významný úspěch ale bez širší pozornosti v obou zemích přinesl prodej Alješky Ruskem USA. Tentokráte dá se očekávati pouze nějaké zemětřesení na planetách a snad trochu létavic. Jejich oči nebyly zrovna velké, spíše velikosti normální pro oko zvyklé na poměry zemské. Zemědělství dosáhlo nádherných úspěchů, a průmysl bylo třeba označili slovem skvělý. Poněkud stranou od tábora byla malá hromádka zarudlé země, která jistě nebyla tam dříve. Ministr zemědělství zřizuje Ústřední nákazovou komisi jako svůj trvalý poradní orgán. Ale na štěstí hmota Země ukázala více soudržnosti a elastičnosti, nežli se očekávalo. Zemře li otec, nemá v Rakousku matka neobmezeného práva státi se poručnicí svých dítek. Urputnou snahou zničit Zemi se vším, co na ní bylo, poněkud překračoval svou kompetenci. Babička zatočila růženec okolo ztuhlých rukou zemřelé, dívala se jí dlouho do tváře. Dlouho letěli, dříve než onu zem, kde ta krásná princezna s otcem přebývala, uhlídali. Země s patrně nejnižším počtem obyvatel na světě v přepočtu na kilometr čtvereční. Než přes to ještě pořád nedovedl tento Zemšťan potlačiti svého rozechvění zúplna. Antily, Amerika Střední a část Jižní Ameriky na sever od Amazonky vytvořily novou zemi. Nebylo v celé zemi ani jednoho člověka, který by byl dobrému princovi štěstí nepřál. To strašidlo, co vojáky trhá, je zemřelá princezna Lidumila, která za vinu otcovu trpí. Mladý kníže, jemuž zem náležela, jel skrz město, a zašed do kostela, spatřil Anušku.


Pro zajímavost:

sedlák, zemědělec synonyma,
země, souš, půda synonyma,
zemřelý, mrtvý, zesnulý synonyma,
hospodář, sedlák, zemědělec synonyma,
vlast, rodná země synonyma,
zemědělská usedlost synonyma,
zesnout, zemřít synonyma,