Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz žerď, tyč, národ Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu žerď, tyč, národ


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu žerď, tyč, národ ve větách.

Na trávník vztyčili chlapci vysokou tyč okrášlenou chvojem, pentlemi, vlajícími červenými šátky jako praporečky. Nuže, pilné ruce přinášíme ku práci posvátné, chtějíce pracovati pro vzdělání národní, pro člověčenstvo. Vedle tohoto sedmistomilionového národa ještě dvacetimilionový nárůdek eskymácký zbýval ve vzdáleném Grónsku. Jinak splynuli Gallové s Franky, zachovavše novému národu francouzskému svůj ráz a památku mluvnickou. Mohou ovšem stejně sobecky uvažovati a přemítati národové, jež šťastné okolnosti přivedly k moci. Není li národ zabezpečen, vyžaduje jeho záchrana u členů uvědomělých mnohé, co odporuje sobectví. Nový člověk nezná také pojem utlačování jiných národů a nezná falešného národního šovinismu. Horlivě zastával aspoň svůj náhled, že národu českému spása jedině ze Slovenska přijití může. Jméno její naleznete v seznamu dělnických časopisů, a není národního podniku, kde by nepřispěla. Není zřejmé, kde se příběh odehrává, má existenciální hloubku, vyjadřuje národní toleranci. Dnes národní uvědomělosti bez takového hlubšího základu filosofického nikomu nelze přiřknout. Takovým pronesením se však trest juž vyřknutý, co se týče spoluvinníkův, nezdvihá neruší. Viděla jsem miliony rukou, zdvižených k přísaze, takové obřady se nekonají v národech marně. Nesnášelivost a neúcta bývaly často počátkem válek a rozbrojů náboženských i národních. Vaše řeči o mravní obrodě drahého národa jsou příliš chatrné, aby zakryly Vaše hříchy. Tyčí s dřevěným pístem pak směs promíchá, až to v nádobě chrochtá, šplouchá, mlaská. Lidé slabšího ducha opět se vzdalovali od národních ideálů, podléhajíce nepřízni času. Byl to náhrdelník, který dal kníže Verchjanský své ženě tenkrát, když se Věra narodila. Ač ústav zcela německy se vede, dokázali žáci hraním národních písní, že jsou Cechové. Ještě několikrát sešli se zástupcové obou národů, vždy s výsledkem stejně záporným. Je lehké takové apoštolské poslání u národa? Naprosto ne, a zvláště ne pro učitelstvo. Čechové byli přece známým národem, ne li dříve, aspoň za velkého Přemysla Otakara II. Leč v tom příboji Němectva vynikaly staré měšťanské rodiny s uvědomělostí národní. Nedají se pokaždé práva národů vybojovati myšlenkami, vybojovati slovy a prací poctivou. Bude to ohnivý vichr pohlavních vášní, jenž vysuší a ztráví na popel kořeny národů. Genius toho národa žil, hnul perutmi, probouzel v srdcích lásku, kterou útlak rozněcoval. Znovu všecky statistické a národohospodářské časopisy protřásaly kde jaké řešení. Neklan, rozčilený světem, rozvířeným světem, národním naším životem, unáší mě. Nelekejme se namáhání, Čelícího ku zachování ryzosti, čistokrevnosti našeho národa. Jsme v Evropě posud více méně národem neznámým, hvězdou toliko teleskopem viditelnou.


Pro zajímavost:

masa, lidé, národ synonyma,
bidlo, sloup, kmen, kůl, žerď synonyma,
národní důchod francouzsky,
Narodil sem se ... anglicky,
Sbor Národní Bezpečnosti všeobecný přehled,
národní hospodářství francouzsky,
národ španělsky,