Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz značně opilý Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu značně opilý

opilovat synonyma, opilý synonyma, značně synonyma, být opilý synonyma, opilost synonyma, alkoholik, opilec synonyma, opilství synonyma, vypilovat, opilovat synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu značně opilý ve větách.

Doznávám, že jsem byl značně překvapen tímto novým důkazem praktické stránky soudruhových theorií. Principy současného kariérového poradenství jsou do značné míry ovlivněny procesem globalizace. Připadalo mu to značně nepravděpodobné, ale nemínil bránit svým důstojníkům ve štěstí. Případ byl značně komplikován příhodou uprchlého vězně, a jeho styky s Barrymorovými. Musil jsem kráčeti vedle něho a podpírati ho chvílemi, neboť byl ještě trochu opilý. Choval se k nám značně odměřeně, zvláště když uslyšel, kvůli čemu jsme přišli. Masivní kruhový příklop značné tloušťky a váhy ústil do vnější slupky plavidla. Tím je do značné míry ovlivněn i výběr metod, které poradci nejčastěji užívají. Jeho brunátný obličej a skelné, krví podlité oči prozrazovaly nedospalost a opilost. Množství věcí, o nichž Arthur nemohl uvěřit, že je vidí, bylo poměrně značné. Nesmírně se mi ulevilo, když jsem zjistil, že se jeho stav mezitím značně zlepšil. Obě teorie přinášejí značné obtíže, a přesto jedna z nich musí být správná. Drebber sám byl vždy půl dne opilým, ale Stangersona nebylo možno uspati v jistotu. Až budete na odchodu, zavřete za sebou laskavě dveře, protože sem značně táhne. Její otec nebyl takový opilec jako jeho bratr Tom, nicméně byl podobného ražení. Dům U tří štítů se značně lišil od spořádané domácnosti z minulého dne. Já se ale ve Vlaších přece často opil, poněvadž jsem nebyl zvyklý na víno. Vytáhl zpod dřezu plechové umyvadlo, které obsahovalo značné množství krve. Za nimi stála parta značně škaredých chlapů, zřejmě magrathejských goril. Kdyby se ho zmocnili, vystavili by se tím značnému riziku, a nic by nezískali. Prostetnik Vogon Jelc byl značně typický Vogon, protože byl skrznaskrz zlý. Podšívku měla z červeného hedvábí, teď již však značně vyrudlého. Shromáždění se rozcházelo s výkřiky, řevem a opilým prozpěvováním. Leč i jeho síla způsobila, oplátkou, značné mezery v bludné družině. Tato problematika je značně rozsáhlá, ale zároveň velice důležitá. Byli všickni víceméně opilí, já byl sice vesel, avšak při rozumu. Ve dvou letech mu zemřel otec a mládí prožil ve značné chudobě. Ledových úseků je hodně, a tak se náš postup značně zpomaluje. Opily mne a potom položily do zvláštního pokoje na pěkné lože. Ale proč? K jeho značné nelibosti mu do mysli pronikla myšlenka.


Pro zajímavost:

dost, značně německy,