Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz znalost, vědomost Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu znalost, vědomost

vědomost, znalost synonyma, vědění, vědomí, znalost synonyma, duch, vědomost synonyma, vědomosti synonyma, vědění, vědomost synonyma, znalost, poznatek španělsky, znalost německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu znalost, vědomost ve větách.

Sociální vazby, sexuální identifikace respondentů ani znalost HIV stavu významně četnosti odpovědí neovlivňovala. Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Vzájemná souhra myšlenek a nepřímého užitku z rozsáhlých vědomostí přináší mimořádně dobré výsledky. Podrobnější znalosti můžete získat ve specializovaném předmětu Univerzity třetího věku Služby internetu. Písemnictví Literárně historické vědomosti se získávají na základě četby a vysvětlení učitelových. Vědomosti, které jsou předpokládány k trvalému osvojení žáky základní školy, jsou shrnuty v příloze. Velká část dnešních vědomostí o této době zakládá se na pozdějších zkoumáních a výpočtech. Prohloubili jsme jeho znalost dalších pozitivních strategií zvládání stresu a relaxačních technik. Znalost vynikajících spisovatelů dle četby jistého počtu děl, hodících se pro ženskou mládež. Kdo chce své samostatnosti v právu uhájiti, musí si osvojiti jisté kvantum právních vědomostí. Sám a s obmezenou svojí znalostí hor, kteréž obklopovaly osadu, věděl, že jest bezmocným. Nejednou zbloudili, ale Hopeova dokonalá znalost hor umožnila jim nalézti opět pravý směr. Podmínkou pro využití CareerLeaderu je pak samozřejmě aktivní znalost anglického jazyka. Bylť mi řekl, že nechce získati nijakých vědomostí, jež by nesouvisely s účely jeho. Ochota učit se Označuje snahu přijímat nové vědění, tedy rozšiřovat své znalosti. Rozhoduje znalost a schopnost se rychle a správně rozhodnout při mimořádné události. Zírat do učebnice je jeden z nejméně účinných způsobů, jak si osvojit vědomosti. Na konci každého tématu najdete doplňující informace a testy k ověření znalostí. Proto je důležité získat o živelních pohromách, co nejvíce informací a znalostí. Znalostní a postojové otázky obsahově vycházely z minulé studie Stehlíkové a kol. Silnou stránkou může být například schopnost, dovednost, znalost či zkušenost. Test je nezávislý na vědomostech či vzdělání, vhodný pro navázání kontaktu. Ti, kdo čtou pro kratochvíli, zřídka kdy vyniknou přesností svých vědomostí. Pan Holmes vás prosí o návštěvu právě vzhledem k vašim odborným znalostem. Můžeme sem ale zařadit i znalosti, které poradce pro svou práci potřebuje. Když si osvojila znalost theoretickou, přikročí k praktickému provádění. Znalosti, postoje a chování českých gay mužů ve vztahu k infekci HIV AIDS. Kurz je zaměřen na individuální práci podle úrovně znalosti uživatele. Rozhodně se doporučuje uvádět certifikáty, jimiž lze znalost doložit. Říkal už jsem vám, že jsem si osvojil nějaké medicínské znalosti.


Pro zajímavost: