Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz zvlášť, výjimečně, vzácně Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zvlášť, výjimečně, vzácně


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zvlášť, výjimečně, vzácně ve větách.

Současně byl ministerstvem vyučování vydán zvláštní zkušební rád pro kandidátky učitelství na dívčích lyceích. Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Co zvláštního půvabu tváři děvčete dodává, je hnědé, dlouhoobrvené oko, neobyčejné při zlatých vlasech. Ve státě Massachusetském, jenž vyniká školstvím zvláště pokročilým, jest úhrnem na obecných školách asi. Je zvláštní, jak konvenční žvanění o ničem proniká setrvačností téměř do všech životních situací. Jestliže se pronásledovaný odmítl podvolit, vždy zahynul a obvykle velmi zvláštním a nečekaným způsobem. Velikým nepřítelem ženiným v minulosti byly četné a dlouhotrvající války zvláště válka třicetiletá. Na muže přesně vědecky myslícího musí práce monsieura Bertillona působiti ovšem zvláštním kouzlem. Někteří řemeslníci zvláště schopní, nenacházejíce prospěchu při řemesle svém, oddali se lučbě. Nedaleko mrtvoly ležela na podlaze zvláštní hůl z vyřezávaného tvrdého dřeva s kostěnou rukojetí. Pochopil podstatu onoho zvláštního pekla, jež je vyhrazeno Angličanům, kteří prožili život v Indii. Naproti dojíždělo množství rozličných vozů, ale jeden zvláště vábil na sebe zraky koljdoucích. Hoch odcházel zvláštními šouravými kroky, podle nichž jsem usoudil, že trpí ochabnutím páteře. Pověrčivost se projevovala především v tom, že nerad zůstával o samotě, zvláště po setmění. Pro řádného občana bylo věru zvláštní vykročit takto vybaven do temné mlhy zahalující ulice. Náležitě osvětlit její snahy, to by vyžadovalo zvláštní přednášky samostatné a obšírné. Již dříve pozorované menší zvláštnosti v jejich tváři nebo na těle příliš ho neupoutaly. Zvláštní skupinkou animátorů jsou ti, kteří se věnují práci s dětmi v dětských domovech. Ona sama, slyšíc zvonce krav, vyšla ven a přivolala krávy, dávajíc každé zvláštní jméno. Musí rozuměti zvláště dobře mléku, máslu, tvarohu a vejcím a znáti veškery druhy zeleniny. Rozhodně v něm nevynikal, zvláště se specializoval na vlastní góly v důležitých zápasech. Našim milým přátelům mé poručení, zvláště pak mého milého Staněčka srdečně líbám. Vedle toho je zařízen zvláštní seminář pro vyučování učitelů řemeslných prací Sl jd. Statarické a kursorické čtení význačných a vhodných děl, zvláště ze Schillera a Goetha. Náhoda nám přinesla zvláštní a podivný problém a jsme odměněni již jeho rozluštěním. Goszler, vedly k tomu, že naproti vzpomenutému spolku byl založen zvláštní spolek pruský r. Asi tak deseti dvanácti případy, ale žádný z nich není zvlášť výrazný ani zajímavý. Za doby osvícenské nalézáme zvláště ve Francii čilý ruch na poli vzdělání ženského. Je lehké takové apoštolské poslání u národa? Naprosto ne, a zvláště ne pro učitelstvo. Věděl jsem, že strávila mládí v drsném prostředí a ve zcela zvláštních podmínkách.


Pro zajímavost: