Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz zvláštní, neobyčejný, divný, neobvyklý, kuriózní, podivný Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zvláštní, neobyčejný, divný, neobvyklý, kuriózní, podivný


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zvláštní, neobyčejný, divný, neobvyklý, kuriózní, podivný ve větách.

To je totiž neobyčejně zvláštní a neobvyklé. Co zvláštního půvabu tváři děvčete dodává, je hnědé, dlouhoobrvené oko, neobyčejné při zlatých vlasech. Jestliže se pronásledovaný odmítl podvolit, vždy zahynul a obvykle velmi zvláštním a nečekaným způsobem. Neobyčejné ony podrobnosti daleky toho, aby učinily případ nesnadnějším, usnadnily spíše jeho řešení. Nedaleko mrtvoly ležela na podlaze zvláštní hůl z vyřezávaného tvrdého dřeva s kostěnou rukojetí. Pochopil podstatu onoho zvláštního pekla, jež je vyhrazeno Angličanům, kteří prožili život v Indii. Hoch odcházel zvláštními šouravými kroky, podle nichž jsem usoudil, že trpí ochabnutím páteře. Náhoda nám přinesla zvláštní a podivný problém a jsme odměněni již jeho rozluštěním. Věděl jsem, že strávila mládí v drsném prostředí a ve zcela zvláštních podmínkách. Tón těch slov byl tak neobyčejně podivný, že jsem se na něho pátravě podíval. Podle vyjádření znalce jde o perly neobyčejně vzácné a nesmírně cenné. Na náměstí se na nás všecko divně dívalo pro podivnosť našeho obleku. Stapleton podíval se na mne se zvláštním výrazem. Tohle je zvláštní, podotkl. Současně byl ministerstvem vyučování vydán zvláštní zkušební rád pro kandidátky učitelství na dívčích lyceích. Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Běží zřejmě o případ neobyčejného zájmu, kterýž skýtá vědeckému zkoumateli neobyčejně mnoho stránek. Je zvláštní, jak konvenční žvanění o ničem proniká setrvačností téměř do všech životních situací. Na muže přesně vědecky myslícího musí práce monsieura Bertillona působiti ovšem zvláštním kouzlem. Vysvětlil jsem vám již jednou, že co jest neobyčejné, bývá spíše vodítkem nežli překážkou. Pro řádného občana bylo věru zvláštní vykročit takto vybaven do temné mlhy zahalující ulice. Náležitě osvětlit její snahy, to by vyžadovalo zvláštní přednášky samostatné a obšírné. Již dříve pozorované menší zvláštnosti v jejich tváři nebo na těle příliš ho neupoutaly. Nebylo to nic divného, an tenkráte ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Zvláštní skupinkou animátorů jsou ti, kteří se věnují práci s dětmi v dětských domovech. Ona sama, slyšíc zvonce krav, vyšla ven a přivolala krávy, dávajíc každé zvláštní jméno. Musel být pořádně rozčilený, když tu zapomněl dýmku, které si zřejmě neobyčejně cení. Dostala jste zaplaceno a není to obtížný nájemník, třebaže si počíná poněkud neobvykle. Vedle toho je zařízen zvláštní seminář pro vyučování učitelů řemeslných prací Sl jd. Potom jsem neobyčejně pečlivě prozkoumal útržek papíru, který nám přinesl pan inspektor.


Pro zajímavost:

zvláštní veselá příhoda synonyma,
divný člověk synonyma,
mimořádný, neobvyklý synonyma,
neobyčejný, vynikající synonyma,
specifický, zvláštní synonyma,
speciální, určitý, zvláštní synonyma,
divný, zvláštní anglicky,