Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz hospoda Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu hospoda


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu hospoda ve větách.

Stěny, do poloviny obložené dřevem, odpovídaly prvnímu sedlákovi, který zde hospodařil v sedmnáctém století. Konečně jsme dospěli k starobylé hospodářské usedlosti, ležící zcela na samotě, kde Fergusonovi bydleli. Cílem je napomáhat volnému pohybu pracovních sil v rámci Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Emancipací hospodářskou k emancipaci sociální, právní i duševní, hlásal druhý proud ženského hnutí. Mezi zámožnějšími gruntovníky byl zde Bartoš, muž vážený, dobrý hospodář a soused upřímný. Proto je nutno, aby z hospodářství přírody ustoupilo všechno ošklivé, bezúčelné a nedokonalé. Bárta již chtěl volati, domnívaje se, že některý pocestný nevědomě minul jeho jedinou hospodu. Při hospodárnosti paní Lackersteenové nemohly obě ženy v Londýně vyžít ze tří liber týdně. Po dobré snídaní rozloučili se s hospodským, který je mnohokráte ještě za odpuštění prosil. Domluvil mu, takže konečně svolil, ale přispět synovi penězi do nového hospodářství nechtěl. Komise o svém rozhodování vyhotoví nejméně jednou ročně zápis, který předá hospodáři KRJ. Panímáma zastávala místo staré, na nohy sešlé hospodské a Kudrnová i Cilka přisluhovaly jí. Jedenáct odbíjelo, když zaslechl jsem silnější kroky hospodyně, směřující k témuž cíli. Za chvíli vybíhaly ze stavení hospodyně, nesouce na ramenou, aby darmo nestály, menší děcka. Nevěda jiné pomoci, vypovídal jsem hospodskou do šírého světa, hojnou jí dávaje náhradu. Hospody a obchody tvoří jednu širokou ulici, která příležitostně slouží jako tržiště. Kanodjova oblíbená hospoda je špinavá díra s udusanou podlahou a čtyřmi rozvrzanými stoly. Nedaleko od ní, za trávníkem, stála dlouhá hospodářská budova pokrytá šedými taškami. Práce jest to, která ženu ochraňuje od tělesné i duševní bídy! Kdo pracuje, hospodaří. Bože, Hospodine nejvyšší, Ty jediný můžeš ještě pomoci, kde lidská pomoc přestává. Nejmilejší by mi ale bylo, kdybyste si neobtěžovala přihlídnout trochu k hospodářství. Jaké povinnosti má hospodyně ke svým podřízeným dívkám, dočte se v čeledním řádu. Chlapci byli daleko za vesnicí a nevěděli nic, jak veliké propitné hospodáři zanechali. Jsou vychovávány, aby byly jen manželkami, hospodyněmi a v nejlepším případě matkami. Také šampaňské se pilo, paní kněžna je poslala hospodáři, aby pili na její zdraví. Tam od hospody přes potok vběhla na louku postava ženská, zahalená v bílou plachetku. Nyní měla nouze konec Lukeš začal hospodařit a stal se teprva pořádným člověkem. Cicero nazval hospodárnost dcerou ostražitosti, sestrou zdrželivosti a matkou svobody. Při použití dotace nemůže výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem. Pane hospodský, žbán vína každému a dobrou večeři, ale hezky zhurta, máme hlad.


Pro zajímavost:

hospodářství synonyma,
nastartovat hospodářství německy,
hospodárný, úsporný synonyma,
hospodářská komora německy,
tržní hospodářství francouzsky,
plánované hospodářství německy,
hospodárný synonyma,