Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce francouzštiny obsahující výraz mezi Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu mezi

mezi synonyma, mezi anglicky, mezi španělsky, mezi německy, mezinárodní francouzsky, mezinárodní španělsky, meze synonyma, zatím, mezitím anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu mezi ve větách.

Za kameny, mezi hromadami písku, všude vystrkuje růžky prapodivná květena, odborníky zvaná sukulentní vegetace. Arkturské meganáklaďáky tehdy obstarávaly dopravu většiny zboží mezi centrem a okrajovými oblastmi Galaxie. Nejnověji na podobných základech zřídil ústav koedukační Hoffmann v Laubegastu mezi Drážďany a Pirnou. Kouzelná lampa je sbírka textů, sleduje různé přírodní jevy, mezilidské vztahy, náboženská tématika. Psychologická smlouva zachycuje nepsaná vzájemná očekávání a závazky mezi zaměstnancem a organizací. Na druhém konci verandy vykukoval mezi zábradlím uhlově černý, kníratý a nesmírně zvědavý obličej. Nevyčerpatelným zdrojem příjmů pro warlordy je mezinárodní pomoc pro chudé hladovějící obyvatelstvo. Přestávky mezi odjezdem jednoho a příjezdem následujícího vlaku užito k posunování vozů do zásoby. Důležitá je její rovnováha mezi vzájemnými očekáváními a povinnostmi, mezi jejich dodržováním. My pak sami mezi sebou kárávali nepokojných nenábožných rejdílků, nechtíce pana učitele zarmoutit. Nadarmo jsem pátral mezi hloučky cestujících a vyprovázejících po pružné postavě svého přítele. Mezi jednotlivými otevřenými dokumenty je možné se přepínat pomocí nabídky Hlavního menu OKNO Obr. Mezi zámožnějšími gruntovníky byl zde Bartoš, muž vážený, dobrý hospodář a soused upřímný. Abychom se mezi učením nevyprošovali ven, měli jsme po každém delším předmětu chvíli svobodnou. Mezi radioaktivní prvky, které by mohly uniknout při radiační havárii, patří i radioaktivní jód. Uskutečnit anketu mezi studenty posledních ročníků zaměřenou na jimi preferované zaměstnavatele. Význam mezer nebo protimluvů znamená přílišný tlak na otázku proč?, vůbec nejtěžší otázku. Směřovali jsme napříč přes zahradu, mezi příkopy a jámami, jimiž byla rozryta a překřížena. Návštěvy konvenční jsou ty, kterými se udržují přátelské styky mezi známými milými osobami. Během sestupu Rústa konečně prolomil nepříjemné ticho, jež mezi oběma muži postupně narostlo. Mezi muži těmito jest velmi přísný zákonník cti, jehož každé porušení trestáno jest smrtí. To bylo motto mezinárodní konference za snížení následků přírodních pohrom v Jokohamě v roce. Michal rozvázal pytel, kocour vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možná. Mezi černým mračnem bílé skví se pruhy, co na příkrově, hrůzněji vyvyšujíc hloubi mračen. Krátce před půlnocí jsme zaujali postavení mezi křovisky přímo proti dveřím profesorovy vily. VZÁJEMNÉ VZTAHY V této kapitole se soustředíme na analýzu vzájemných vztahů mezi proměnnými. Na nic takového jsem v životě nepomyslela! Myslím, že vaše chování překračuje všechny meze. Mezi dětmi kupcovými byla nejstarší sedmnáctiletá dcera, jménem Leonora, děvče velmi hezké. Bylo to mezi Grandhotelem a zastávkou na Charing Cross, kde jednonohý kamelot vyložil večerníky. Hoření látek při haváriích patří mezi nejvýznamnější ničivé faktory těchto událostí.


Pro zajímavost:

mezní hodnota synonyma,
mezilehlý synonyma,
mez synonyma,
meziprodukty německy,
mezní míra substituce anglicky,
la mezquita španělsky,
rozdíl mezi..... spočívá v ...... německy,