Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz mluvit, žvanit, vyprávět, tlachat Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu mluvit, žvanit, vyprávět, tlachat


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu mluvit, žvanit, vyprávět, tlachat ve větách.

Přihlouplá, banální poznámka, která navodila uklidňující atmosféru klubového tlachání, Elizabeth jako zázrakem zkonejšila. Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Projevoval nějaké známky duševního rozrušení? Podívejte, slečno Westburyová, mluvte s námi naprosto upřímně. Tvarosloví a nejdůležitější pravidla skladby na základě četby článků vhodných k vyučování mluvnickému. Je zvláštní, jak konvenční žvanění o ničem proniká setrvačností téměř do všech životních situací. Začínám přejímat vlastnost, již jste si první osvojil vy, Watsone, totiž vyprávět příběh pozpátku. Nahodila se potom však okolnost velmi překvapující, kterouž vyprávěti Vám budu na náležitém místě. Vyprávěl jsem jim vše, co jsme podnikli, ale nejhrůznější části tragédie jsem samozřejmě zamlčel. Jinak splynuli Gallové s Franky, zachovavše novému národu francouzskému svůj ráz a památku mluvnickou. Pojednou však prudce mávl zaťatou pěstí, jako by odhazoval veškerou rezervovanost, a začal vyprávět. Jeho první teorie předpokládala, že kdyby lidé stále neprocvičovali mluvidla, patrně by jim zatuhla. Později mi vyprávěla, že jsem jí během cesty připadal neuvěřitelně nezúčastněný a vzdálený. Pokud zpracováváme vícestránkový dokument vyprávění z dovolené, odbornou práci, receptář apod. Neklan mi přinášel noviny ze světa, mluvil nadšeně, jaké mocné rozpětí svobody nás očekává. Nejstarší hoch zapsal měření a vyprávěli pak všichni Larindekovi, co dnes již všechno dělali. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. Mladší po krajině se ohlížel a hluboce vzdychaje, jednotlivá slova mluvil řečí nesrozumitelnou. Muž tento, jako i paní Stapletonova, mluvil dobře anglicky, avšak s podivným sykavým přízvukem. Vy tak velice předstihnete ony, kteří nerozumějíce vašemu jednání, co slepci o barvách mluví. Příteli, vy donekonečna mluvíte jen o vězeních! Vezměte si, co jiného vaši krajané dokázali. Anna tiše mluvila, uklidňovala ho, přesvědčovala ho, že opravdu tak vše bylo dobře zařízeno. Autor si pohrává s identitou vypravěče nebo hlavního hrdiny, který je ztotožňován s autorem. Zvykli si žertem mezi sebou mluvit o impériu jako o imaginární přestárlé doktorově pacientce. Výstavné sídlo a krásný park potvrzovaly, co nám sir James vyprávěl o baronově bohatství. Jak směšné to je poslouchat přednášku trestancovu! Mladý Španěl vystoupil a mluvil dlouho. Rychle, proboha! vykřikla hněvivým, naléhavým tónem, jakým lidé mluví, když mají strach. Vyprávěl o stříbrných konvicích, o letních odpoledních na svěže zelených trávnících. Nadháněči se shlukli kolem Floryho, mluvili jeden přes druhého a ukazovali kamsi do džungle. Mluvil s americkým přízvukem, jejž však neprovázely žádné výstřelky ve vyjadřování. Major Prendergast mi vyprávěl, jak jste ho zachránil před skandálem v tankervillském klubu.


Pro zajímavost:

mluvit do někoho synonyma,
mluvit zřetelně synonyma,
žvanění, tlachání synonyma,
kecal, žvanil, tlachal synonyma,
žvanil, tlachal, mluvka synonyma,
mluvit španělsky španělsky,
vyprávět německy,