Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce všeobecného přehledu obsahující výraz je nebezpečí. (Livius) Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu je nebezpečí. (Livius)

Ve víně je pravda. všeobecný přehled, Komu je dovoleno hřešit všeobecný přehled, je dával jinému. všeobecný přehled, Ctnost je pouhé slovo. všeobecný přehled, je to silné synonyma, To je konec! anglicky, je mu teplo francouzsky, Je mi to jedno. anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu je nebezpečí. (Livius) ve větách.

Upozornit žáky na nebezpečí, které přináší stále rostoucí používání chemických látek, přípravků a technologií. Tato skutečnost se může bez nebezpečí stát předmětem dramatického napětí, protože je naprosto bezvýznamná. Všeobecným zavedením těchto vynálezů mohlo býti nadobro odstraněno nebezpečí mrazu, krupobití, neúrody. Dotyčnou dámu, dobrotivou a zbožnou, pronásleduje od města k městu jakýsi nebezpečný, pomstychtivý chlap. Muž ten byl nebezpečím společnosti, nezkrotitelný lotr to, pro nějž nebylo odpuštění ni smilování. Při dlouhodobém užívání se tyto komplikace léčby projeví samozřejmě zřetelněji a nebezpečněji. Ježto však nebezpečí dosud nebušilo v brány, popřána ještě volnost zemědělství průmyslovému. Usoudil jsem, že byste takové opatření nepodnikal, kdybyste se nemusel obávat nějakého nebezpečí. Můžete se setkat s horším nebezpečím, než je anglický zákon, nebo vaši američtí nepřátelé. Nakonec se po dlouhém dohadování rozhodli, že by bylo příliš nebezpečné, kdyby mne zavraždili. Význam kódu nebezpečnosti Kemlerova kódu včetně některých příkladů je vysvětlen v příloze. Uklidněte se, má drahá paní Lackersteenová, prosím vás se uklidněte! Nebezpečí je velmi malé. Při haváriích s únikem nebezpečných látek nelze podceňovat ani význam vstřebávání kůží. Vyhýbání se nebezpečným místům, respektování pokynů Horské služby je nejlepší ochranou. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Nebezpečno je také zevní ochlazení pro ty ženy, které mají velmi citlivou nervovou soustavu. Je na akci protialkoholní, aby důrazně upozorňovala na toto pivní nebezpečí pro naše ženy. Nechte ji tedy na návštěvě, dokud ji nebudeme moci ujistit, že všechno nebezpečí pominulo. Podle teploty vzplanutí řadíme látky do tříd nebezpečnosti, které se označují čísly I. Tatík byl moudrý člověk, jemu se nelíbilo, že Jiří přišel v takovou nebezpečnou dobu. Přece by si žádný muž nezvolil takové povolání jako já, kdyby ho nelákalo nebezpečí. Musíte to předem vědět, i když tuším, že se stejně vrhnete střemhlav do nebezpečí. Krutě bych vás klamal, kdybych vám zastíral, že vám hrozí velmi vážné nebezpečí. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Situaci lze zvládnout většinou svépomocí, ale nebezpečí se nevyplácí podceňovat. Objasnit některé základní způsoby výstražného označování nebezpečných látek. Havárie s únikem nebezpečné látky se projevuje některými charakteristickými znaky. Košaté obočí hraběte Sylvia se stáhlo ještě hrozivěji nad nebezpečnýma očima. Hrozí totiž zborcení narušených budov, sesuvy půdy, epidemie i další nebezpečí. Upozornit na charakteristické znaky a projevy havárií s únikem nebezpečných látek.


Pro zajímavost:

naopak, opak je pravdou anglicky,
Je snídaně v ceně? anglicky,
To je škoda! anglicky,
je třeba francouzsky,
je nach německy,
Kde je kabinka? francouzsky,
Jaký je problém? anglicky,